Industrirobotter og sikkerhedFor virksomheder der bruger robotter - eller skal til det

Hvad er sikkerhedskravene til industrirobotter og robotceller?
Hvad kan og hvad skal fabrikantenen tage højde for?
Hvilke krav kan køberer stille til nye robotter og robotceller?


Dette kursus har fokus på de virksomheder der bruger robotter.


Vi gennemgår vi hvilke muligheder og hvilke krav Maskindirektivet og standarder giver når det gælder sikkerhed ved industrirobotter, set med brugervirksomhedens øjne. Hvad skal jeres robotter leve op til, og hvad kan du kræve af dine leverandører.

Indkøb af nye robotceller
Du får et overblik over hvilke krav Arbejdstilsynet stiller til indretning og brug af industrirobotter, dvs. hvad du kan forvente at din leverandør af robotceller skal leve op til vedr. sikkerhed indretning, brugsvenlighed, brugsanvisning, dokumentation mv.

Du får redskaber til at indsamle krav og ønsker, og til at specificere supplerende krav i købskontrakten.

Lovpligtige eftersyn
Du får overblok over reglerne for eftersyn, og du får redskaber til at lave den lovpligtige ibrugtagningskontrol og det lovpligtige regelmæssige eftersyn.

Kontrol af eksisterende industrirobotter
Du får redskaber til selv at lave en hurtig kontrol af robotceller der allerede er i brug: Om de er forsvarlige at bruge, om de er CE-mærket korrekt.

Der udleveres check-skemaer i elektronisk form til den lovpligtige ibrugtagningskontrol, kontrol af eksisterende robotter og det lovpligtige eftersyn.

Skemaerne gennemgås på kurset.Kursusindhold

 • Brugers/købers krav og ønsker
 • Leverandøren/fabrikantens ansvar og pligter


Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:

 • Hvorfor er industrirobotter og robotceller specielle sikkerhedsmæssigt i forhold til andre maskiner?
 • Sikkerhed: Industrirobotter med og uden hegn og fritgående robotter
 • Hvad er Arbejdstilsynets krav, og hvad skal dokumenters til kunden og til Arbejdstilsynet?
 • Sikkerhedskrav til industrirobotter: Hvem skal gøre hvad hvornår?
 • Krav til sikker indretning, til andre processer og omgivelser, uddannelse og instruktion
 • Formulering af købers krav i kontrakt
 • Styring af ansvar i kontrakt vedr. indretning og brugsanvisning, risikovurdering og anden dokumentation
 • Brugerens opgaver:

Formulering af krav for ordre, FAT/SAT og lovpligtig ibrugtagningskontrol, uddannelse, lovpligtigt regelmæssigt eftersyn.Deltagere

Kurset er primært rettet mod teknikere og arbejdsmiljøprofessionelle i brugervirksomheder, der enten har industrirobotter eller skal til at anskaffe dem.
Kurset kan også bruges af andre som en introduktion til sikkerhedskrav til industrirobotter.

Til fabrikanter af robotceller og brugervirksomheder der selv vil stå for en stor del af arbejdet med design og opbygning af robotceller, anbefaler vi at tage vores kursus "Eksamineret robotintegrator".

En forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb er, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer. Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.


Undervisning og kursusmateriale
Undervisningen foregår som gennemgang af præsentationer og dialog, hvor kursusdeltagernes erfaringer, eksempler og spørgsmål inddrages undervejs.

På kurset udleveres:

 • En kursusmappe med slides og materiale fra kurset
 • Kursusbevis


Dato, Pris og undervisere


Dato

08.11.2017, Ballerup
22.11.2017, Middelfart

22.02.2018, Ballerup
26.04.2018, Middelfart

Pris
Kr. 3.800,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Underviser

Civilingeniør Hans Morten Henriksen,


TILMELD HER

   
Tilmelding
Kursusdato

08.11.2017, Ballerup
22.11.2017, Middelfart

22.02.2018, Ballerup
26.04.2018, Middelfart

Pris og rabat

Pris
Kr. 3.850,- ekskl. moms

Rabat
Der gives 10% rabat når 2 eller flere fra samme firma tilmelder sig kurset på samme kursusdato.

Flere sp√łrgsm√•l til kurset

Har du spørgsmål til kursets faglige indhold eller rent praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 8873 7795

Undervisere på kurset

Alle undervisere på vores kurser arbejder også som konsulenter hos Maskinsikkerhed ApS. Læs mere om dem her

Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Vores kurser er tilrettelagt, så de er fagligt udfordrende og samtidig formidler meget håndgribelige værktøjer, kursusdeltagen efterfølgende kan bruge i sit daglige arbejde. Kursuslederne forsøger i videst mulig omfang at inddrage kursistens spørgsmål og erfaringer i kurset.

Firmatilpassede kurser

Dette kursus laves også som et firmabaseret og ‚Ä“tilpasset kursus hvor firmaets særlige problemstillinger bliver inddraget.
Ring og hør nærmere på: tlf.: 8873 7795.

Tilmelding

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers