Hjem->Robotter - vejledning->Integratoren

Integratoren

Maskindirektivets krav til robot-løsninger er beskrevet i standarden DS/EN ISO 10218-2 Robotsystemer og -intregration.

Standarden foreskriver, at der i hvert robot-projekt skal være en integrator, der har ansvar for indsamling og koordinering af oplysninger, herunder alle forhold vedr sikkerhed.

Vores erfaring med gennemførelse af robot-projekter er gode, især hvor vi har hjulpet med integrator-rollen. De bedste resultater er opnået når enten leverandøren af løsningen eller brugervirksomheden har en god projektleder, som vi så guider igennem alle integratorens opgaver, og vi så hjælper detaljeret med sikkerhedskrav mv.

Ring på 4447 3156 og hør nærmere

Lær selv at være robot-integrator

I-BAR Vejledningen Robotter skriver flg:

Integrator

DS /EN ISO 10218-2 definerer en rolle som integrator.
Integratoren skal stå for indsamling, og vurdering af information om alle relevante krav til kapacitet, præcision, skift af værktøjer og andre driftsmæssige emner, samt varetage alle forhold vedrørende sikkerhed, herunder fastlægge sikkerhedsstrategi, udføre risikovurdering, dokumentation mv. Det er valgfrit, hvor integratoren kommer fra: Fabrikant af robotløsninger, brugervirksomhed, konsulent mv.
I nogle tilfælde kan det være en fordel at dele integratorens opgaver mellem flere personer, så én tager sig af alle driftsmæssige forhold, mens en anden tager sig af fx sikkerhed, risikovurdering, uddannelse, instruktion, dokumentation, ibrugtagningskontrol mv. Det vigtige er, at man når frem til en sikker og brugbar robotløsning.
Køber man en færdig robotløsning, vil fabrikanten af robotløsningen som regel også være integrator. Brugervirksomheden bør selv udpege en person til at følge projektet tæt, så alle ændringer hos fabrikanten eller hos brugervirksomheden vurderes i forhold til det oprindelige designgrundlag. Ændringer kan være udskiftning af underleverandører, at robotten skal kunne håndtere flere typer produkter end aftalt, at pladsforholdene ændres mv.

Hvis brugervirksomheden vælger at være fabrikant af den samlede robotløsning baseret på underleverancer af delmaskiner og evt. maskiner, har brugervirksomheden det fulde ansvar for den endelige sammenbygning af robotløsningen. Brugervirksomheden påtager sig derved rollen som integrator. Det kræver en ret omfattende viden at udføre dette arbejde, bl.a. godt kendskab til risikovurdering, design, standarder og dokumentation af sikre styresystemer for maskinsikkerhed generelt og robotløsninger i særdeleshed.
Man kan som brugervirksomhed med fordel købe hjælp til de dele af integratorens ansvarsområder, man ikke selv har kompetence i.


   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers