Hjem->Robotter - vejledning->Hvad kan vi hjælpe med

Regelmæssig eftersyn

Alle virksomheder der bruger maskiner, herunder robotter, skal have en nedskrevet plan for regelmæssigt eftersyn.

Hvis alle maskiner/robotter er undersøgt og fundet i orden, skal det regelmæssige eftersyn kun holde styr på evt ændringer og forringelser, og det kan de fleste virksomheder der bruger robotter lære.

I princippet skal robot-løsninger efterses jfr fabrikantens anvisninger, dvs som beskrevet i fabrikantens brugsanvisning. Desværre er denne beskrivelse sjældent tilstrækkelig, så virksomheden må lave sin egen plan.
Hvor ofte og hvor omfattende eftersynet skal foretages er baseret på "en konkret vurdering", der laves ud fra de risici der er ved robotten og de erfaringer der er med robot-løsningen eller lignende løsninger andre steder.

Maskinsikkerhed ApS kan hjælpe:
- Dels med at lave den første kontrol, så I ved at robot-løsning er i orden
- Dels med at lave jeres plan for det regelmæssige eftersyn
- Dels lære jer at lave eftersynene selv

   

Maskinsikkerhed ApS ▪ Lejrvej 17 ▪ 3500 Værløse ▪ Telefon: 4447 3156 ▪ E-post: info@maskinsikkerhed.dk
Afdelinger i Værløse ▪ Odense ▪ Esbjerg ▪ Randers