Hvilke konsekvenser kommer der af at EU-Kommissionen nu tillader, at man kan undlade papirversionen af brugsanvisninger?
10 maj, 2024
Hvilke konsekvenser kommer der af at EU-Kommissionen nu tillader, at man kan undlade papirversionen af brugsanvisninger?
10 maj, 2024

Ændringer i forhold til formodningsret på EN 1525, EN 415-2 og EN 415-4

Indtil den 14. juni 2024 har vi kunnet anvende EN 1525 AGVer og EN 415-4 Palletering fra 1998 for at opnå formodningsret, selv om standarderne er over to årtier gamle. Dette har været muligt, da standarder ikke automatisk ophæves ved indførelsen af nye direktiver. Hvis standarder blev ophævet med det samme, skulle alle maskiner redesignes øjeblikkeligt, hvilket ville ugyldiggøre tidligere typeafprøvninger.

Mange har ikke været opmærksomme på denne mulighed, men dem, der har (især vores kunder inden for palletering), har kunnet bygge væsentligt billigere anlæg.

Forældede standarder 

Selvom der er sket betydelige fremskridt inden for sikre styresystemer siden 1998, har EU-Kommissionen nu besluttet at ophæve harmoniseringen af disse ældre standarder. Tidligere kunne man opnå formodningsret ved at bruge disse standarder under 98/37-maskindirektivet, så længe de ikke havde mistet deres harmonisering og ved at risikovurdere de nye krav fra 2006/42-Maskindirektivet.

Den 15. maj 2024 blev standarden EN ISO 3691-4 harmoniseret, hvilket betyder, at alle nye AGV-anlæg, der tages i brug efter denne dato, skal følge den nye standard. Vi har spurgt Sikkerhedsstyrelsen om muligheden for at opnå formodningsret efter EN 1525, og de har bekræftet, at kun standarder på de nye lister over harmoniserede standarder giver formodningsret siden 26. juli 2023.

Vigtige ændringer

De vigtigste nye standarder inkluderer:

  • EN 1525, nu erstattet af EN ISO 3691-4. Branchen har været bekendt med de nye krav, da standarden har været længe undervejs.
  • EN 415-2 Pakkemaskiner – Forudtilvirkede emballager.
  • EN 415-4 Palleteringsanlæg uden robotter. Palleteringsanlæg med robotter har siden 15. januar 2016 skullet følge både EN 415-4 og EN ISO 10218-2.

For EN 1525 er forskellene små, men for palleteringsanlæg uden robotter er der en udfordring, da der endnu ikke findes en harmoniseret standard for disse anlæg. Arbejdsgruppen for udarbejdelsen af en ny palleteringsstandard har ikke fungeret optimalt, hvilket gør tidsrammen for en ny standard usikker.

Brug af ophævede standarder 

Selvom det kan virke som fusk at anvende forældede standarder, er det lovligt. Som konsulent er det vores opgave at præsentere både de optimale løsninger og lovens minimumskrav for vores kunder.

En anden ofte stillet spørgsmål er, om man kan opnå formodningsret, når en standard er ophævet hos Dansk Standard. Svaret er ja, da det er EU-Kommissionens liste over harmoniserede standarder, der er gældende. Overgangsperioderne kan variere, som vi har set med DS/EN ISO 13849-1:2023, der har en overgangsordning på 36 måneder.

Når en ny standard indføres, har Dansk Standard op til seks måneder til at ophæve den gamle standard. Det er dog EU-Kommissionen, der fastsætter, hvornår en standard er gældende, og det er disse datoer, dine maskiner skal opfylde ved overdragelse til kunden.

Yderligere information:

Det er afgørende at holde sig opdateret med de nyeste standarder og harmoniseringer for at sikre, at dine maskiner opfylder de gældende krav. Kontakt os for yderligere information og rådgivning om, hvordan disse ændringer påvirker din virksomhed.

Webinar om de nye ændringer

Maskinsikkerhed afholder 22. august et webinar om ændringerne. Mere om dette snart.

Hans Morten Henriksen

Direktør, Maskinsikkerhed ApS

hmh@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 06 71