Den kommende maskinforordning
22 marts, 2022
Søg nu: Millionpulje til forbedring af sikkerhed og ergonomi
27 september, 2022
Den kommende maskinforordning
22 marts, 2022
Søg nu: Millionpulje til forbedring af sikkerhed og ergonomi
27 september, 2022

Full length portrait of handsome industrial engineer wearing overall and hardhat showing production department of modern heavy equipment factory to inspector while he taking necessary notes.

Ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Den 9. september havde Hans Morten Henriksen, Direktør Maskinsikkerhed ApS en artikel med i Maskinmesteren. Artiklen går i dybden med Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse 428. Du kan læse den fulde artikel ved at downloade den fra link i bunden af denne side. Herunder opsummeres de vigtigste elementer.

Hans Morten Henriksen, Direktør Maskinsikkerhed ApS, opsummerer her nogle af de vigtigste elementer fra Arbejdstilsynets nye bekendtgørelse 428 om anvendelse af tekniske hjælpemidler, der er gældende fra 1. juli 2022. Bekendtgørelsen erstatter Bekendtgørelse 1109 fra 1992, der var opdateret flere gange, og trængte til en afløser.

Krav om ibrugtagningskontrol er strammet for nogle tekniske hjælpemidler, bl.a. er flere omfattet af krav om skriftlighed. Desuden er der er strammet væsentligt op i teksten omkring brugsanvisninger, bl.a. krav til forståelighed og brugsanvisningens tilgængelighed.

Krav til oplæring er også strammet væsentligt. Maskiner taget i brug som nye efter 1. april 2020 skal i brugsanvisningen, jf. DS/EN ISO 20607, have et afsnit, med ”angivelse af krav til oplæring/uddannelse”. Ellers må arbejdsgiveren selv lave sin plan.

Det skal desuden sikres at en elektriker faktisk ved nok om sikre styresystemer, før han står for at kontrollere ændringer i maskinens sikkerhedsstyring. Erik Lund Lauritsen fra Arbejdstilsynet udtaler: ”Når der foretages ændringer i fx en robots eller et procesanlægs styring med relevans for sikkerheden, skal dokumentationen jo indeholde både en risikovurdering og en validering af ændringen jfr DS/EN ISO 13849-2, og det skal den sagkyndige også være kompetent til at kunne gennemgå.”

Det må siges at være en væsentlig opstramning af Arbejdstilsynets krav til de teknikere, der siger god for ændringer i maskiners sikkerhedsstyring.

I mange tilfælde skal der uddannelse/kurser til, for at man kan påstå at ”oplæringen er særlig fyldestgørende”.

Krav til udpegning

På de fleste industrier er der en afdeling der står for reparation, ændring, vedligeholdelse eller pasning af tekniske hjælpemidler. I mindre industrier kan der være en maskinmester og en smed, mens elektrikeren kommer udefra. Her er man så nødt til at sikre, at el-firmaet så kun sender kompetent personale, evt. via en aftale.

Tilsvarende for eftersyn: Mange virksomheder har med lidt uddannelse kunnet klare en større del af eftersynene selv. Og hvis den sagkyndige har et eksamensbevis for de relevante fagområde, kan han jo med rette påstå at være ”særligt instrueret” sagkyndig. Men krav om relevant dokumentation for at være sagkyndig må jo tilsvarende gælde, når man får sine eftersyn udført af eksterne.

Hvad skal efterses?

§ 24. Tekniske hjælpemidler, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelser, som kan forårsage farlige situationer, skal gennemgå regelmæssige eftersyn, og om nødvendigt afprøves.

Det er ikke nyt. Men mange har den opfattelse, at kravet kun gælder for stiger, pallereoler, løftegrej, porte, håndværktøj og lignende.

Men når man læser teksten, og hører Arbejdstilsynet, er det faktisk væsentligt mere omfattende. Vores tolkning er, at hvis der er et nødstop på maskinen, må fabrikanten jo have forudset at ”noget” kan gå galt. Så hvis nødstoppet ikke virker, er der en farlig situation, og derfor skal maskinens samlede sikkerhedssystem kontrolleres af en sagkyndig. Man skal så huske, at maskiner uden nødstop kan også blive farlige ved brug, og derfor også kan være omfattet af kravet om årligt eftersyn.

Hvornår skal et teknisk hjælpemiddel efterses?

Den gamle bekendtgørelse stillede kravet om ”regelmæssigt”, hvilket skulle forstås som årligt. Men det gav anledning til mange diskussioner.

Nu er kravet så angivet som mindst hver 12. måned. Fabrikanten kan under visse forudsætninger angive et længere interval, men langt de fleste maskiners sikkerhedsstyresystem designes efter DS/EN ISO 13849-1 der kræver afprøvning mere end én gang årligt, hvilket skal oplyses i brugsanvisningen.

Hans Morten Henriksen konkluderer: ”Det er sikkerhedsmæssigt en ganske fornuftig opdatering af bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Noget er opdatering kendt praksis, mens der er sket en kraftig opstramning på kravene til, at den der er udpeget som sagkyndig til at foretage et eftersyn, faktisk ved hvad han har med at gøre, så man kan stole på resultatet af eftersynet.”

Læs artikel fra Maskinmesteren 9

Se Arbejdstilsynets Bekendtgørelse

Se vores kurser der kvalificerer til at foretage sagkyndige eftersyn af ændringer/ombygninger på maskiner

Kursus for teknikere

Kursus for industrielektrikere og andre elkyndige