Samarbejde om kurser mellem Bila Robotics og Maskinsikkerhed ApS
15 november, 2019
Guiden til Maskindirektivet er opdateret pr. oktober 2019
7 januar, 2020

Brexit og mulige konsekvenser vedrørende maskiner

I forbindelse med valgsejren til de konservative i UK d. 12. december 2019 og det forestående Brexit skriver Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS her omkring de vigtigste konsekvenser Brexit kan medføre for dig som importør eller sælger af maskiner til og fra UK.

”Med valgsejren til de konservative d. 12. december 2019 kan vi forudse, at der bliver Brexit pr. 31. januar 2020. Der forlader UK (England, Wales, Skotland og Nordirland) EU, mens Nordirland forbliver i en ordning noget lignende EØS: Dvs. at reglerne i EU gælder, men Nordirland har ingen indflydelse på reglerne.

Den ydre grænse for EU/EØS bliver så mellem Nordirland og England/Skotland/Wales. De detaljerede betingelser for det fremtidige samarbejde mellem EU/EØS og UK/Nordirland skal forhandles i løbet af 2020. Bliver der ikke nogen aftale opnås hvad der forstås som en ”Hard Brexit”, hvor UK skifter status til at være som ethvert 3.-land.

Der ligger en stor bunke bekendtgørelser færdigforhandlet og klar til vedtagelse i parlamentet, herunder bekendtgørelse om UKCA (United Kingdom Conformity Assessment). Til en start vil den være magen til CE-mærkningen, men det kan ændres, når parlamentet mener, det er tid.

Min personlige vurdering er, at UK ikke har råd til flytte sig væk fra de krav, der stilles i EU til CE-mærkning af produkter: Hæver de kravene, vil deres produkter blive urimeligt dyre (Særkrav på et forholdsvis lille marked), sænker de kravene får de større omkostninger ved eksport til EU/EØS. Og mange af de sjove historier om urimelige produktkrav fra EU til stakkels England har været baseret misforståelser, heraf en del bevidste misforståelser. Og når vi i arbejdet med udvikling af nye standarder under Maskindirektivet har diskuteret konkrete sikkerhedskrav, har UK klart været på strammerholdet. Ofte baseret på en meget engelsk tilgang: Det er for dårligt, og jeg arme stakkel må kunne sagsøge nogen. Som udgangspunkt ved vi flg.:

Køb af maskiner fra Nordirland:

De skal være CE-mærket som for resten af EØS. Men du bliver ikke regnet som importør: Det kan så ændres ved forhandlingerne.

Køb af maskiner fra England/Skotland/Wales:

Selv om maskinerne er CE-mærket, bliver du importør og dermed ansvarlige over for myndighederne i EU/EØS. Og dit navn skal altså fremgå af maskinens EF-Overensstemmelseserklæring.

Uanset hvor du køber maskinerne, bør du kontraktligt sikre dig, at det tekniske dossier vil blive udleveret, hvis en relevant myndighed fremsætter krav herom.

Salg af maskiner til UK

Indtil videre vil et CE-mærke være acceptabelt. Ved en Hard Brexit gælder indretnings-, dokumentations- og certificerings-kravene til CE-mærkning stadig, men produktet skal mærkes med UKCA. Den må så også gerne være CE-mærket.

Og hvor længe dette ”indtil videre” er, må tiden vise: Industrien generelt er ikke tilhænger af Brexit, men har været meget stille vedr. Brexit, da man ikke har villet skubbe kunder fra sig. Men om det er industrien eller ”folkestemningen”, der bestemmer fremtiden, tør jeg ikke byde på.

Produkter certificeret af et UK Notified Body

Et Notified Body skal være lokaliseret i EU/EØS for at kunne udstede et certifikat. Så certifikater udstedt af et UK-baseret Notified Body har så ingen gyldighed for nye produkter markedsført efter udtrædelsesdatoen. Jeg formoder, at varer der allerede er bragt i omsætning (”overgået til fremmed hånd”, dvs det ligger hos forhandleren/distributøren) stadig lovligt kan sælges med et UK-baseret certifikat.

En del lande har en aftale med EU/EØS om gensidig accept af 3.-parts certificering. De omfattede lande er:

- Australien

- New Zealand

- Canada

- USA

- Japan

- Schweiz

- Tyrkiet

- Sydkorea

- Israel

Mon ikke et UK efter Brexit gerne vil have en sådan aftale?

Ikke-CE-mærkede produkter

Hvis et ikke-CE-mærket produkt anses for lovligt i ét EU-land, er der generelt accept af at produktet har fri bevægelighed i hele EU/EØS. Det kan være cykler, møbler mv.

Denne ret gælder ikke i UK efter et Hard Brexit. Det er så noget af det, der skal forhandles i løbet af 2020. Jeg har ikke kunnet finde noget om UKCA og delmaskiner, men formoder, at det er det samme.

Du kan læse mere om emnet på gov.uk:

https://www.gov.uk/guidance/prepare-to-use-the-ukca-mark-after-brexit