Brexit og mulige konsekvenser vedrørende køb og salg af maskiner
18 december, 2019
Svejsehuset har fået IDA’s Industri 4.0-pris
11 februar, 2020

Guiden til Maskindirektivet er opdateret pr. oktober 2019

Dansk version er allerede klar

Af Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS

EU-Kommissionens officielle guide til fortolkning af Maskindirektivet er blevet opdateret pr 24. oktober 2019, og allerede nu offentliggør Sikkerhedsstyrelsen den danske oversættelse.

Maskindirektivets harmoniserede standarder fortolker direktivets krav til indretning af maskiner, for design og funktion af nødstop, lysgitre mv. og for konkrete maskintyper som trucks, kraner, bagsmækløftere mv. Arbejdet med udarbejdelse af standarder foregår i regi af de nationale standardiseringsorganisationer.

På tilsvarende vis har maskinfabrikanter, myndigheder, maskinbrugere og andre behov for, at der er en ensartet fortolkning af, hvad der er omfattet af direktivet, hvad der skal med i en brugsanvisning for en delmaskine og tilsvarende overordnede krav.

Guiden til Maskindirektivet

Selve Maskindirektivet er meget klar og tydelig lovgivning, set i forhold til andre love og bekendtgørelser. Til fortolkning af de overordnede krav i direktivet har EU-Kommissionen udgivet en guide på godt 400 sider, der uddyber kommissionens/myndighedernes fortolkning af hvert krav i direktivet.

Guiden er ikke en almindelig guide, men EU-Kommissionens officielle guide, der også er rettet mod myndighederne i alle medlemslandene og i praksis også retningsgivende for myndigheder i ikke-EU-lande, der bruger Maskindirektivet, dvs. EØS-lande som Norge, Island og Liechtenstein, Tyrkiet, Schweiz, Andorra og San Marino, og hvor kontrakter er baseret i CE-mærkning, hvilket er tilfældet i mange andre lande. Guiden viser altså hvordan myndigheder kan/skal fortolke krav, og så guiden jo virkeligt værd at forholde sig til.

Den nye guide

Guiden er kommet i en version 2.1 i juli 2017, der så er opdateret som version 2.2 pr 24. oktober 2019. Sikkerhedsstyrelsen har været så servicevenlige, at der i den danske udgave er angivet hvilke ændringer der er foretaget. Da Kommissionens originale udgave kom, måtte vi selv søge efter forskellene.

Vejledning til Maskindirektivet

”Formålet med vejledningen er at forklare begreber og krav i direktiv 2006/42/EF og derved sikre en ensartet fortolkning og anvendelse i hele EU. Vejledningen rummer også oplysninger om anden EU-lovgivning i tilknytning til direktivet. Den er henvendt til alle, der anvender maskindirektivet, f.eks. fabrikanter, importører og distributører af maskiner, bemyndigede organer, standardiseringsorganer, arbejdsmiljøagenturer og forbrugerbeskyttelsesagenturer og embedsmænd i de relevante nationale forvaltninger og markedsovervågningsmyndigheder. Den kan også være af interesse for jurister og jurastuderende inden for EU-retten på områder som det indre marked, arbejdsmiljø og forbrugerbeskyttelse. Vejledningen blev godkendt af Maskinkomiteen den 2. juni 2010.

Det skal understreges, at kun Maskindirektivet og retsakter, hvorved dets bestemmelser gennemføres i national lovgivning, er juridisk bindende.”

Fra indledningen til EU-Kommissionens guide 2. udgave juni 2010. Teksten er uændret i den nye guide, der blev udgivet i juli 2017, og i opdateringen fra oktober 2019.

Den nye guide på dansk kan hentes her:

https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/maskiner/kontrol-produkter-paa-maskinomraadet

Maskinsikkerhed ApS har lavet en, meget uofficiel, oversigt over hvad vi anser for væsentlige ændringer i versionen fra oktober 2019. Der var ikke ret meget vi skulle ændre i forhold til vores rådgivning. Oversigten kan hentes her.