Teknisk rundvisning på Den Blå Planet

Vores netværksgrupper CE-FORUM og ERFA var den 2. december på teknisk rundvisning på Den Blå Planet. Udover at det var rigtigt interessant at komme bag kulisserne og se bagsiden af bassinerne og akvarierne, så kunne Hans Morten Henriksen supplere med lidt insider viden fra dengang Maskinsikkerhed ApS stod for CE-mærkningen m.m. i forbindelse med opførelsen af anlægget:

”Maskinsikkerhed ApS stod, på vegne af den australske leverandør af anlægget, for udarbejdelse af CE-mærkningen af akvariemaskineriet i Den Blå Planet, dvs. pumper, vandrensning m.m. Vi lavede risikovurdering, brugsanvisning, erklæringer samt udførte ibrugtagningskontrol. Og sammen med AkustikNet stod vi for støjkortlægningen: Når affaldsprotein fra 800 M2 vand hver time skal piskes væk, giver det altså støj. Jeg målte lige efter i torsdags, og Den Blå Planet har fået reduceret støjen mærkbart siden start.

En sjov detalje: Når 800 m2 vand skal renses hver time, skal der ud over piskning for protein-fjernelse skal vandet efterfølgende igennem sandfiltre og derefter UV-behandles. Der anvendes så kraftigt UV-lys, at det er sikret at man ikke kan komme til at blive udsat for UV-lyset. Det vil ikke kun skadeligt for hud, som kraftigt sollys, men også øjne mv vil kunne skades. Det er faktisk så kraftigt, at de kamre hvor UV-bestrålingen af vandet foregår, er lavet i titanium, da almindeligt rustfrit vil forvitre. ”Det kunne godt mærkes i omkostningskalkulationen”, oplyste australiernes projektleder.”

Som I kan se på billederne nedenfor, så var det en rigtig sjov og flot oplevelse. Og vi giver gerne Den Blå Planet lidt reklameplads her, for de vil gerne have flere gæster (selvom de lige er blevet reddet på målstregen af finansloven).