Robotter laver for lidt, især kollaborative robotter
4 september, 2018
Mød os på DIRA Business 2018 d. 22. november i Odense og få opdateret din viden om sikkerhed og robotter
12 november, 2018

EN 60204-1:2018: El på maskiner er nu frigivet af CENELEC


Standarden er endnu ikke harmoniseret, og indtil det sker, er det fortsat EN 60204-1:2006 der kan give formodningsret i forhold til Maskindirektivet. EN 60204-1:2018 forventes dog snarest harmoniseret.
Der er planlagt en 3 års overgangsperiode, der udløber september 2021.
Der er ikke så meget nyt i standarden, men lidt er der og det skal du jo have helt styr på: Specielt er det tydeliggjort, hvordan der skal udlignes til emner omkring maskinen, og hvad der skal beskrives vedr. dette i maskinens brugsanvisning.

Desuden er en del krav vedr. brugsanvisning og dokumentation skrevet ind som en del af selve standarden, hvor det tidligere kun fremgik som referencer til andre standarder. Der er som sådan ikke nogen epokegørende nye krav, men formålet var klart nok: meget få har fulgt de krav, der er i de refererede standarder: Nu når kravene bliver en del af selve standarden, må man nok forvente et noget større fokus fra kunderne på dokumentation og brugsanvisning. Det er vi i Maskinsikkerhed ApS selvfølgelig klar til at hjælpe jer med at få på plads.

Vi afholder et 2-dages kursus i EN 60204-1 d. 10.-11. oktober i Middelfart. Kurset er selvfølgelig opdateret til EN 60204-1:2018.

Pris DKK 6.800,00 + moms.


Tilmelding her

Dansk Standard oplyser på deres hjemmeside:
Væsentlige ændringer i den nye version af DS/EN 60204-1:

  • krav til drivkraftsystemer (PDS)
  • nye krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • klarere krav til overstrømsbeskyttelse
  • krav vedrørende bestemmelse af elektrisk materiels kortslutningsmærkestrøm
  • reviderede krav og terminologi vedrørende beskyttende udligning
  • nye krav til trådløse styresystemer
  • reviderede symboler for aktuatorer til styreenheder
  • reviderede krav vedrørende teknisk dokumentation
  • generel opdatering af gældende særlige nationale betingelser, normative standarder og bibliografiske referencer.
Køb en samlet kursuspakke om el på maskiner Kurset i EN 60204-1:2018 indgår i en samlet kursuspakke

Tilmelding her