Risikovurdering af ændringer på maskiner og anlæg
15 August, 2019
CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat
15 December, 2019

CE-mærkning af bygningsautomatik

DKK 4.400,00

På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke regelsæt (Maskindirektiv, LVD og/eller Byggevareforordningen), når det drejer sig om bygningsautomatik, fx anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger, dvs. varme-, ventilations og køleanlæg, solafskærmningsanlæg, brandventilation mm. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

Kurset kan også tilbydes som online undervisning. Kontakt kursuskontoret for at høre mere.

Kursus@maskinsikkerhed.dk

Kursusindhold

Automatiske anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger, dvs. varme-, ventilations- og køleanlæg m.v. (CTS-/SRO-anlæg), er maskiner og skal CE-mærkes efter Maskindirektivet. Det gælder også solafskærmningsanlæg, brandventilation og anlæg til udnyttelse af vedvarende energi.

Ofte sammensættes anlæg af mange forskellige leverancer, og der kan være tvivl om, i hvilket omfang der skal CE-mærkes, og hvem der skal CE-mærke. På dette kursus gennemgår vi, hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke regelsæt (Maskindirektiv, LVD og/eller Byggevareforordningen), når det drejer sig om bygningsautomatik, og du får at vide, hvilke indbyrdes aftaler parterne bør indgå fra start for at få succes med projektet.

Krav og regler for CE-mærkning med fokus på bygningsrelaterede anlæg

  • Maskindirektivet og standarder
  • Lavspændings- og EMC-direktivet
  • Andre relevante regelsæt, inkl. Byggevareforordningen

Hvad, hvornår og hvordan skal der CE-mærkes?

  • Hvad gælder for det enkelte anlæg?
  • Hvad gælder for sammenkoblede anlæg?
  • Praktiske eksempler på og metoder til gennemførelse af processen

Hvem har ansvaret, og hvilke aftaler skal laves?

Hvilke aftaler bør der indgås imellem parterne, hvis der skal opnås succes?

Deltagere

Kurset henvender sig til fabrikanter, leverandører og andre, der projekterer og udfører opgaver inden for bygningsautomationsanlæg.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af deltagerens nuværende viden og kompetencer.

Cart

Your cart is currently empty.