Elektrisk udstyr på maskiner I
15 August, 2019
Elektrisk udstyr på maskiner III
15 August, 2019

Design af tavler til maskiner

kr. 4.800,00

Dette kursus gennemgår standarden DS/EN 61439-1/2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder og problemer. På kurset gennemgås også mange af de ændringer, der er sket med overgangen fra DS/EN 60439-serien til DS/EN 61439-serien (november 2014).

Maskinsikkerhed ApS’ tavlespecifikationsprogram, TS-DOK, udleveres på kurset.

Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

Kurset kan også tilbydes som online undervisning. Kontakt kursuskontoret for at høre mere.

Kursus@maskinsikkerhed.dk

Category:

Kursusindhold

Betydning af standarden DS/EN 61439-1/-2

Dette kursus gennemgår standarden DS/EN 61439-1/-2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder og der, hvor der ofte er problemer.

Kurset kommer også igennem forskellene mellem den gamle standard DS/EN 60439 (der blev ophævet i november 2014) og den nuværende DS/EN 61439 og ser på, hvilken betydning og konsekvens forskellene  kan få for tavlekonstruktion.

Her vil vi se på den nye ansvarsfordeling mellem ‘den oprindelige fabrikant’ og tavlefabrikanten, og der vil blive gjort rede for mange af de øvrige ændringer, der er sket med overgangen fra DS/EN 60439-serien til DS/EN 61439-serien.

TS-DOK, Maskinsikkerhed ApS’ tavlespecifikationsprogram, udleveres på kurset.

Ændringer i den nye standard DS/EN 61439

  • Hvad er nyt, og hvad er vigtigt at være opmærksom på?
  • Hvordan er den nye ansvarsfordeling mellem tavledesigner og tavlefabrikant, og hvad kan konsekvenserne blive?

Prøvning af den nye tavle

  • Hvad erstatter begreberne TTA og PTTA?
  • Hvor meget har tavledesigner ansvar for prøvning?
  • Hvor meget har tavlebygger ansvar for prøvning?

Kravsspecifikation til tavler

  • Hvilke oplysninger skal tavlebyggeren bruge for at kunne levere en tavle efter kundens (maskinbyggerens) ønsker?
  • Hvordan formidles disse oplysninger på en overskuelig måde?
  • Hvordan sikrer kunden sig, at tavlebyggeren leverer det lovede?

Maskinsikkerhed ApS’ PC-program TS-DOK

  • Introduktion og brug af TS-DOK
  • Øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK

Kursuspakke

Vi har samlet en kursuspakke på tre kurser fordelt på i alt fem kursusdage bestående af Elektrisk udstyr på maskiner I, Design af tavler til maskiner DS/EN 61439-1/-2 og Elektrisk udstyr på maskiner II.

Kursuspakken kan afsluttes med en frivillig eksamen. Tager man alle tre kurser, ydes en samlet rabat på 20 %. Kurserne kan selvfølgelig også tages uafhængigt af hinanden.

Deltagere

Dette kursus er for dig, der er tavlebygger med et godt kendskab til design af maskiners elektriske udstyr efter DS/EN 60204-1 eller har med maskiner og el-tavler til maskiner at gøre. Derfor inddrager kurset naturligvis også kravene fra DS/EN 60204-1, således at det efter kurset vil være muligt at lave en komplet kravspecifikation af el-tavlerne til en maskine.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

OBS

Dette kursus omhandler ikke design af sikkerhedsstyrekredse efter DS/EN ISO 13849-1. For at blive dygtigere inden for det felt skal du vælge et eller flere af kurserne om konstruktion og validering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer efter DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN ISO 13849-2.

Medbring selv

Kursisten skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.