Modul 3: Validering efter DS/EN ISO 13849-2
15 August, 2019
Eksamineret robotintegrator
15 August, 2019

Industrirobotter og sikkerhed

kr. 4.700,00

På kurset gennemgås Maskindirektivet og andre standarders krav til industrirobotter og sikkerhed ud fra brugervirksomhedens perspektiv, så du ved, hvilke krav jeres robotter skal leve op til, og hvad du kan kræve af dine leverandører mht. sikkerhed, dokumentation mm.
Du får desuden overblik over reglerne for eftersyn og redskaber til at lave lovpligtig ibrugtagningskontrol, lovpligtige regelmæssige eftersyn og kontrol af robotceller, der allerede er i brug. Varighed 9.00 – 15.30 (Kan variere)

Dette kursus har ingen fast dato. Der vil blive fundet en dato ved interesse fra 5 deltagere. Hvis du kender nogen der kunne være interesseret i at deltage, så kan vi hjælpes ad med hurtigere at få sat en dato for kurset. Konkakt kursusleder for at tilmelde sig vores interesseliste på 22 10 78 95 eller pbr@maskinsikkerhed.dk.

Category:

Kursusindhold

Du lærer, hvilke krav jeres robotter skal leve op til, og hvad du kan kræve af dine leverandører vedr. sikkerhed, indretning, brugervenlighed, brugsanvisning, dokumentation mm.

Du får overblik over reglerne for eftersyn, og du får redskaber til at lave den lovpligtige ibrugtagningskontrol og det lovpligtige regelmæssige eftersyn samt til at lave en hurtig kontrol af robotceller, der allerede er i brug: Er de forsvarlige? Er de CE-mærket korrekt?

  • Brugers/købers krav og ønsker
  • Leverandøren/fabrikantens ansvar og pligter

Vi kommer bl.a. ind på følgende emner:

  • Hvorfor er industrirobotter og robotceller specielle sikkerhedsmæssigt i forhold til andre maskiner?
  • Sikkerhed: Industrirobotter med og uden hegn og fritgående robotter.
  • Hvad er Arbejdstilsynets krav, og hvad skal dokumenters til kunden og til Arbejdstilsynet?
  • Krav til sikker indretning, til andre processer og omgivelser, uddannelse og instruktion.
  • Styring af ansvar i kontrakt vedr. indretning og brugsanvisning, risikovurdering og anden dokumentation.
  • Formulering af krav for ordre, FAT/SAT og lovpligtig ibrugtagningskontrol, uddannelse, lovpligtigt regelmæssigt eftersyn.

Deltagere

Kurset er for dig, der er tekniker og arbejdsmiljøprofessionel i brugervirksomheder, der enten har industrirobotter eller skal til at anskaffe dem, eller dig, der har brug for en introduktion til sikkerhedskrav til industrirobotter.

Hvis du er fabrikant af robotceller eller en brugervirksomheder, der selv vil stå for en stor del af arbejdet med design og opbygning af robotceller, anbefaler vi at tage vores kursus “Eksamineret robotintegrator”.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.