Sagkyndig til eftersyn af ændringer/ombygninger af maskiner l-ll
8 September, 2022
Webinar: Få styr på UKCA-mærkning (AFHOLDT d. 23. november 2022)
26 October, 2022

Sagkyndig til eftersyn af ændringer/ombygninger af maskiner l-lll (for industrielektrikere og andre elkyndige)

kr. 13.600,00

Bliv kvalificeret til at foretage de lovpligtige eftersyn af maskinens ændringer/ombygninger før ibrugtagning – inklusiv ændringer i el og sikkerhedsstyring.

Dette 3-dages kursusforløb indeholder, udover to dages kursus i at foretage eftersyn af maskinens ændringer/ombygninger før ibrugtagning, en tredje dag for de elektrikere, der skal stå inde for ændringerne i el og sikkerhedsstyring.

Ved bestået eksamen har du lært så meget, at din chef og dine kolleger kan stole på, at du kan kontrollere, at den ombyggede/ændrede maskine er tilstrækkeligt sikker at bruge på den måde, I har tænkt jer.

Kursusindhold

Dag 1 og 2
– gennemgang af regler for eftersyn
– virksomhedens opgaver og ansvar
– dine opgaver og ansvar som sagkyndig til eftersyn af ændringer
– regler for ændringer på maskiner
– hvad er en ombygning/sammenbygning, og hvad er omfattet
– Maskindirektivet og standarder
– hvilken dokumentation du skal have adgang til for at kunne lave eftersynet
– væsentlig og ikke-væsentlig ombygning
– krav til sikker indretning
– kort om risikovurdering (logbog)
– kort om brugsanvisning og opdatering
– brug af de udleverede kontrolskemaer og udarbejdelse af egne skemaer

Dag 3

El på maskiner
– krav til kontrol og måling efter ændringer jf. EN 60204-1 mv
– hvilken el-dokumentation du skal have adgang til for at kunne lave eftersynet
– hvordan laves et effektivt eftersyn
– brug af det udleverede kontrolskema og udarbejdelse af egne skemaer
Sikre styresystemer
– krav til kontrol efter ændringer jf. EN ISO 13849-1/-2
– hvilken dokumentation du skal have adgang til for at kunne lave eftersynet
– hvordan laves et effektivt eftersyn
– fire normalt anvendte løsninger som gennemgås i detaljer
– brug af det udleverede kontrolskema og udarbejdelse af egne skemaer

Lovgivning og regler

Fra 1. juli 2022 skal virksomheder have udpeget den/de sagkyndige, der skal lave eftersyn af ændringer/ombygninger, før den ændrede maskine/maskinline må tages i brug.

For at måtte foretage det lovpligtige eftersyn af en ombygning af en maskine, skal du være særligt instrueret: ”Arbejdstilsynet oplyser: Den sagkyndige, der skal lave eftersyn af en ændring i sikkerhedsstyringen på en robot eller et procesanlæg, også skal kunne gennemgå valideringsrapporten for den ændrede styring”.

Det betyder reelt, at Arbejdstilsynet strammer væsentligt op på kravene til viden hos den sagkyndige.

Lovpligtige eftersyn af:

Eftersyn af maskiner med ændringer i el og sikkerhedsstyring

Øvelser

Den teoretiske gennemgang suppleres med øvelser, der lærer dig at lave dit eget eftersyn og kontrolskema.

Eksamen

De tre dage afsluttes med en eksamen. Ved bestået eksamen udstedes et certifikat som ”Sagkyndig til kontrol af mekanisk og elektrisk indretning af ændringer/ombygninger af maskiner” Beviset er gyldigt tre år fra den dag, kurset blev gennemført.

Deltagerenes forudsætninger

Du skal have et godt kendskab til maskiners indretning, samt de opgaver der vedrører servicering og ombygning af maskiner. Du kan være vedligeholdelsestekniker/maskinarbejder/smed eller industrielektriker, der til daglig arbejder i en virksomhed med maskiner, eller er i et firma der foretager service af maskiner.

Dette kursus har til formål at lære dig at kunne lave det lovpligtige eftersyn af en ændring på en maskine/maskinanlæg. Der forudsættes kendskab til både el og sikre styresystemer på maskiner.

Hvis du vil lære at designe og dokumentere ændringer, kan vi tilbyde følgende kurser

Se kurset CE-mærkning l-lV her

Se kurset Kursuspakken ”El på maskiner” her

Se Design, dokumentation og validering af sikre styresystemer på maskiner her

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.