Mød os på tekom Danmark Event
21 februar, 2024
Hvilke konsekvenser kommer der af at EU-Kommissionen nu tillader, at man kan undlade papirversionen af brugsanvisninger?
10 maj, 2024
Mød os på tekom Danmark Event
21 februar, 2024
Hvilke konsekvenser kommer der af at EU-Kommissionen nu tillader, at man kan undlade papirversionen af brugsanvisninger?
10 maj, 2024

Hvad betyder EU dom? Skal alle have ret til at få udleveret harmoniserede standarder gratis?

06-03-2024. Maskinsikkerheds direktør Hans Morten Henriksen opsummerer hovedpunkterne i en nylig dom fra EU og lægger op til diskussion omkring konsekvenserne:


- EU-Domstolen slår i en afgørelse fra 5. marts fast, at 2 non-profit forbrugerbeskyttelses-organisationer har ret til aktindsigt, dvs. gratis adgang til harmoniserede standarder under legetøjs-direktivet. Begrundelsen er, at de harmoniserede standarder i praksis er lovgivning, som man har ret til gratis.

EU's indre marked er baseret på harmoniserede standarder, og fra USA hører vi at vores system helt af sig selv giver os et BNP på 1-1½ % mere end det system, de har i USA.
Standarderne udvikles i høj grad af de industrivirksomheder, standarderne er relevante for. De virksomheder betaler så dels egen tid, dels et administrationsgebyr til de nationale standardiseringsorganisationer, så der er mulighed for at administrere arbejdet.

Der skal nu tolkes på dommen: Gælder det kun forbrugerprodukter, som fx legetøj? Eller gælder det alle harmoniserede standarder? Skal man, som det er baggrunden for dommen, søge om aktindsigt hos EU-Kommissionen og så vente at par måneder på at få standarden gratis? Eller skal alle have ret til at downloade harmoniserede standarder uden betaling?

Udfordringen er, at det indtægtstab som standardiseringssystemet vil lide, skal betales af ”nogen”, hvis vi stadig skal have et effektivt standardiseringssystem. Om det er DKK 50 eller 100 mil. for Dansk Standard ved jeg ikke, men jeg ved, at det er et mærkbart beløb.

Og da det ikke er et område der kan give en politiker genvalg at kæmpe for, hældes regningen formodentligt over på den del af industrien der deltager aktivt. Hvem ellers?

En lille virksomhed som Maskinsikkerhed ApS investerer årligt ca. DKK 150.000 for de forskellige medlemskaber hos Dansk Standard. Hertil kommer tiden, der jo for et konsulentfirma ret direkte kan gøres op i penge, på ca. to gange det beløb. Deltagelse i standardisering er for mig en meget langsigtet investering, og her er jeg glad for ikke at have en ejer der kigger på kvartals- eller årsregnskab. Vi deltager primært for at få et meget detaljeret kendskab til baggrunden for teksterne i en standard (så vi kan hjælpe vores kunder med en detaljeret fortolkning, og evt. afvigelse). Vi er også med for at få lidt indflydelse, men det er især for at vi kan forudse hvad der er på vej: Det sidste sætter vores kunder meget stor pris på.

Men prisen for deltagelse i standardisering kan altså blive for høj, så det bliver spændende at se hvad udfaldet af EU-Domstolens afgørelse bliver.

Hans Morten Henriksen

Direktør, Maskinsikkerhed ApS

hmh@maskinsikkerhed.dk
Mobil: +45 22 10 06 71