Oplever I, at ATEX og eksplosionssikring er vanskeligt?

Maskinsikkerhed ApS laver zoneklassifikation, afklarer krav i lovgivningen og hjælper med konkrete løsninger, valg af materialer, sikre styringer, dokumentation og generel rådgivning.

Læs mere

Billig og enkel eksplosionssikring

Med en præcis analyse har Maskinsikkerhed ApS flere gange fjernet behov for EX-mærket udstyr i et område og samtidig fået gennemført en mere effektiv eksplosionssikring i andre områder. Med små ændringer har vi i mange situationer kunnet undgå, at der skulle anvendes dyrt (typeafprøvet) EX-udstyr. Eksplosionssikring kan blive enkel og billigere, hvis Maskinsikkerhed ApS er med, allerede når nye produktionsområder og nye maskiner er på tegnebrættet. Maskinsikkerhed ApS har stor erfaring med sikker projektering, hvor opstilling af relevante krav til ATEX og eksplosionssikring samt til maskinsikkerhed, sikre styresystemer, ergonomi mv. har været væsentlige elementer.

Maskinsikkerhed ApS har udviklet et program til specifikation af relevante krav før indkøbsordre, hvor følgende tekst indgår: ”Såfremt leverancen kan medføre en eksplosionszone, skal dette klart fremgå af tilbuddet”.

Med denne tekst i udbudsmaterialet kan mange problemer undgås.

Hjælp til produktionsvirksomheder

Maskinsikkerhed ApS hjælper produktionsvirksomheder med zone-klassificering. Primært vil opgaven være fjernelse eller minimering af zoner og kontrol af, om det forekommende udstyr er egnet til de opgivne zoner. Skal udstyret udskiftes, så hjælper vi med valg og specifikation af nyt udstyr.

Maskinsikkerhed ApS hjælper med design af nye eksplosionssikrede anlæg, så selv meget komplicerede anlæg med eksplosionsfarlige stoffer er vurderet og eksplosionssikrede inden indkøb og ibrugtagning.

Opgaverne omfatter normalt også udarbejdelse af dokumentation, mærkning, procedurer og instruktioner.

Det er vores erfaring, at vores hjælp sparer rigtigt meget designtid og rigtigt mange penge og giver et sikkert anlæg, der også kan bruges og serviceres.

Hjælp til fabrikanter af maskiner, anlæg og udstyr

Vi hjælper med at afklare krav i lovgivningen eller kontrakter. Vi kan lave en plan for leverancen og dens dokumentation inklusive valg af løsninger. Vi kan lave den nødvendige dokumentation, så maskiner og udstyr kan leveres med den ønskede dokumentation til meget krævende kunder, herunder olie og gas, medicin mv.

Vi kan hjælpe med strategi for løsninger og til konkret valg af materialer, komponenter og styring - og vi kan hjælpe med at lave et budget for din leverance, før du afgiver et tilbud.

Maskinsikkerhed ApS er autoriseret rådgiver inden for ATEX

Maskinsikkerhed ApS har et meget kompetent hold, som også på områderne ATEX og eksplosionssikring rådgiver både producenter, der bruger og maskinfabrikanter, der laver eksplosionssikret udstyr, komponenter og maskiner. Maskinsikkerhed ApS har erfaring fra eksplosionssikring af procesanlæg: Lige fra meget store anlæg i industri og olie/gas til den lille virksomheds udsugning og håndtering af kemikalier.

Maskinsikkerhed ApS har erfaring med zone-klassificering på eksisterende arbejdspladser, valg af egnet eksplosionssikret materiel og planlægning af nye arbejdspladser med henblik på at mindske omfanget af EX-zoner og på at fjerne krav om dyrt eksplosionssikret materiel.

Maskinsikkerhed ApS rådgiver både store og små virksomheder, lige fra den største koncern til den mindste smedevirksomhed.

Læs om dine rådgivningsmuligheder, og bestil en konsulent

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret om bl.a. ændringer på standarder, vores nye kurser og andet branchenyt
Loading

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.