CE-mærkning

Maskinsikkerhed ApS hjælper fabrikanter og brugere med at CE-mærke maskiner. Vi laver risikovurdering, teknisk dossier og giver forslag til mulige sikringsløsninger.

Maskinsikkerhed ApS underviser desuden fabrikanter i selv at kunne lave risikovurdering, teknisk dossier mv., så fabrikanterne selv kan gennemføre CE-mærkning af deres maskiner.

Krav til CE-mærkning

Maskiner og udstyr, der er omfattet af et produktdirektiv, skal være CE-mærket og må derfor hverken sælges eller bruges uden at bære CE-mærket.

CE-mærket er fabrikantens markering af, at maskinen eller udstyret overholder de produktdirektiver, den måtte være omfattet af.

CE-mærkningen markerer overfor myndigheden, at maskinen er omfattet af et eller flere produktdirektiver. CE-mærkningen indikerer også, at myndigheden ikke kan stille andre indretningskrav end dem, der er nævnt i de relevante direktiver i CE-mærkningen.

Fabrikanten har ansvaret for maskinens indretning og CE-mærkning. I visse tilfælde kan ansvaret også være hos importøren eller andre. I tvivlstilfælde kan EF-overensstemmelseserklæringen oplyse, hvem der er den ansvarlige for maskinens indretning og CE-mærkning.

Hvordan CE-mærker man?

Alle virksomheder, der bygger maskiner eller bruger maskiner i produktionen, som fx fabrikanter, maskinombyggere eller brugere af maskiner, har brug for viden om, hvordan man CE-mærker maskiner. En maskine må nemlig ikke sælges uden en CE-mærkning.

Der er mange penge at spare på struktureret konstruktion og fremstilling af maskiner. Ved at efterleve kravene til CE-mærkning i Maskindirektivet får du automatisk opbygget en struktur i din virksomhed, som giver dig mulighed for en mere rationel udvikling, fremstilling eller ændring af maskinerne.

Maskinsikkerhed ApS rådgiver både store og små virksomheder, lige fra den største koncern til den mindste smedevirksomhed.
Læs om dine rådgivningsmuligheder og bestil en konsulent.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og hold dig opdateret om bl.a. ændringer på standarder, vores nye kurser og andet branchenyt
Loading

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.