Webinar: Aflevering af maskiner under Corona (og efter)
20 januar, 2021
Webinar: CE-FORUM inkl. foredrag om Brexit
1 marts, 2021

FarmDroid og Maskinsikkerhed ApS løfter sikkerheden for selvkørende robotter

Det EU-støttede program COVR har valgt at støtte FarmDroid og Maskinsikkerhed ApS i et samarbejde om at løfte sikkerheden for selvkørende robotter. Et af COVRs mål er at dele viden om alternative løsninger for sikkerhed gennem hjemmesiden safearoundrobots.com. FarmDroid og Maskinsikkerhed ApS’ projekt vil øge sikkerheden på selvkørende autonome robotter i det fri. Bl.a. ved at gennemføre en række tests og udvikle værktøjer, der bliver offentligt tilgængelig.

Selvkørende robotter og sikkerhed

Der eksisterer i dag en række sikkerhedskrav til selvkørende robotter, som betyder, at der skal bruges en scannerløsning. Men denne løsning virker, som det er nu, ikke altid i uforudsigelige miljøer.

”Vores selvkørende robot kører på mange forskellige marker, hvor den udfører både så- og lugearbejde. Disse marker er forskellige både på størrelse, omgivelser og terræn, derfor er det en udfordring for os at bruge traditionelle scannerløsninger.” – fortæller Head of R&D Peter Førby-Madsen.

FarmDroid, Maskinsikkerhed ApS og COVR skaber et unikt samarbejde for at øge den eksisterende sikkerhed omkring autonome robotter, og gøre dem endnu sikrere.

”Gennem COVR-projektet håber vi at kunne finde og/eller udvikle alternative sikkerhedsløsninger. Og vi har allieret os med Maskinsikkerhed ApS, da de dels kender kravene og ved hvordan de kan opfyldes, men også fordi de viste os, at de ved hvordan alternative og nye løsninger på sikkerhed kan komme godt i mål” uddyber Peter Førby-Madsen

Maskinsikkerhed ApS byder ind med dyb og bred viden om sikkerhed ved selvkørende robotter, også kaldet AGVer. Projekt- og salgschef Thomas Thillemann Petersen fortæller: ”Vi har ofte opgaver hvor vi udfordrer de gængse løsninger. Det er ikke alle, der kan bruge de løsninger, der beskrives i standarderne. Men vi har mange års erfaring i både udarbejdelse og brug af standarder, og vi ved hvordan den viden kan nyttiggøres i et cutting-edge teknologiprojekt som FarmDroids. Vi stiller vores viden til rådighed for FarmDroid og ved projektets afslutning for alle, der har interesse i robotsikkerhed.”

Begge virksomheder glæder sig over muligheden for at arbejde med sikkerhedsløsninger, der rækker ud over det gængse. Det kan komme til at betyde meget for alle der arbejder med robotautomation.