Svejsehuset har fået IDA’s Industri 4.0-pris
11 februar, 2020
Webinar: Aflevering af maskiner under Corona (og efter)
20 januar, 2021

Harmoniseret pr. 1. april: ISO 20607 Maskinsikkerhed – Maskiners brugsanvisning

Af Hans Morten Henriksen, direktør Maskinsikkerhed ApS. Hans Morten Henriksen har, som eneste danske repræsentant, deltaget aktivt i udarbejdelsen af standarden ISO 20607 Maskiners brugsanvisning sidste 3 år, og har det sidste år afholdt adskillige kurser om brug af standarden.

Pr 1. april 2020 kom der en ny liste over harmoniserede standarder under Maskindirektivet.

De væsentligste nye standarder er:

• DS/EN ISO 20607:2019 Maskiners brugsanvisning (gælder for alle nye maskiner fra 1. april 2020)

• DS/EN 60204-1:2018 El på maskiner (kan bruges nu. Frem til og med 2. oktober 2021 kan du fortsat bruge DS/EN 60204-1:2006)

• DS/EN 1127-1 Forebyggelse og beskyttelse mod eksplosion (kan bruges nu kan bruges nu. Frem til og med 2. oktober 2021 kan du fortsat bruge DS/EN 1127-1:2011)

Flere krav – men bedre brugsanvisninger

Standarden DS/EN ISO 20607:2019 Maskiners brugsanvisning vil give væsentligt bedre brugsanvisninger fremover, og derfor er de brugere, vi har arbejdet med hidtil, meget tilfredse.

Omvendt er fabrikanterne kede af mange af de nye krav, da der jo er omkostninger forbundet med at producere en ordentlig brugsanvisning, ”og det er svært nok at få købere til at betale for den indsats, det er, at lave en ordentligt brugsanvisning”.

Det er en konflikt vi, i Maskinsikkerhed ApS, udmærket er klar over: Vi tilbyder jo selv forskellige niveauer af brugsanvisninger - og til meget forskellige priser. Indtil nu har de fleste kunder villet nøjes med et dokument, der viste at krav fra Maskindirektivets bilag I, stk 1.7.4 var opfyldt. Men kun et fåtal har villet betale for, at vi også medtog alle krav fra risikovurdering og diverse B-standarder. Det har heldigvis ændret sig det sidste års tid.

Se kursusmuligheder

Hent datablad

Vigtigt at vide om DS/EN ISO 20607

DS/EN ISO 20607 gælder ALLE nye maskiner, dvs. selv om din maskine allerede har krav til indhold i en C-standard, skal alle relevante krav i ISO 20607 også opfyldes.

ISO 20607 har været gældende for maskiner leveret uden for EU/EØS siden juni 2019, men der har været usikkerhed om hvornår den ville blive harmoniseret under Maskindirektivet, og om der ville være en overgangsordning. Det har Kommissionen så valgt at der ikke skal være. Når der ikke er nogen overgangsordning skal standardens krav være opfyldt for alle maskiner der leveres som nye i EU/EØS fra datoen for offentliggørelse, hvilket er 1. april 2020. Det gælder så også for de tilfælde hvor en brugervirksomhed selv laver maskiner, eller bygger om mv. Når en standard er harmoniseret, skal kravene herfra være opfyldt, for at en ny maskine lovligt kan leveres til brug. Standarder er frivillige at følge, forstået på den måde at hvis en fabrikant vælger ikke at følge et krav i en relevant standard, skal det være dokumenteret i hans risikovurdering, at hans løsning giver mindst samme sikkerhedsniveau. Køber har derfor ret til at kræve standardens krav opfyldt, før han accepterer at maskinen er leveret, og sidste rate skal betales. Under finanskrisen måtte vi lave mange brugsanvisninger, da mange brugte manglende eller mangelfulde brugsanvisninger som undskyldning for at strække likviditeten. Det håber jeg ikke sker i disse Corona-tider, men man kan jo være desperat.


Få hjælp til brugsanvisninger

I Maskinsikkerhed ApS har vi de sidste par år arbejdet frem mod at ISO 20607 ville blive harmoniseret, så vi har indsamlet ”nogle hundrede” gode tekstblokke til indsættelse i brugsanvisninger, vi har forskellige indholdsfortegnelser (templates) klar, og vi har nu en veltrænet brugsanvisningsgruppe på 4 faste medarbejdere. Vi har det sidste års tid kontrolleret, justeret og skrevet adskillige brugsanvisninger jfr ISO 20607. Så vi er klar, og har kapacitet til at hjælpe.

Dine muligheder:

- 2 dages kursus: Lær at skrive maskiners brugsanvisninger

- Telefonrådgivning

- Kontrol af din brugsanvisning

- Opdatering af din brugsanvisning

- Vi skriver din brugsanvisning for dig

Vil du vide hvad hjælpen koster? Send en kopi af din brugsanvisning. Så kan vi give et uforpligtende tilbud på - Udarbejdelse af en liste over mangler i forhold til maskindirektivet og DS/EN ISO 20607 - Opdatering med manglende tekster i forhold til maskindirektivet og DS/EN ISO 20607 - Skrivning af en god brugsanvisning i forhold til maskindirektivet og DS/EN ISO 20607

Skriv til os og få et tilbud


Andre nye ”store” standarder

Flg. standarder er harmoniseret, men med en overgangsordning frem til 2. oktober 2021, dvs 1½ år fra nu:

DS/EN 60204-1:2018 El på maskiner

Der er overgangsordning frem til 2. oktober 2021, så der er lang tid endnu. Og da standarden har været gældende uden for EU/EØS siden 2016, har vi allerede undervist/informeret over 350 personer om standardens nye krav og løsninger. Vi holder kursus i EN 60204-1:2018 til oktober, eller evt. før hvis der er ønske/behov for det. Kurset holdes også som hjemme-hos kursus.

Se kursusmuligheder


EN 1127-1 Forebyggelse af eksplosion

Der er overgangsordning frem til 2. oktober 2021, så der er lang tid endnu. Men vores ATEX-kurser er selvfølgelig opdateret; afholdes september/oktober 2020. eller evt før hvis der er ønske/behov for det. Kurset holdes også som hjemme-hos kursus.

Se kursusmuligheder