Vil du uddannes i maskinsikkerhed i 2024?
6 december, 2023
Mød os på tekom Danmark Event
21 februar, 2024
Vil du uddannes i maskinsikkerhed i 2024?
6 december, 2023
Mød os på tekom Danmark Event
21 februar, 2024

Kære kollegaer, venner, kunder, samarbejdspartnere og alle jer i branchen 

Jeg vil gerne sige jer alle glædelig jul og godt nytår!

2023 har været et rigtigt godt år for Maskinsikkerhed ApS.

Omsætningen har været den største nogensinde og vi kan se, at vi stadig vil have travlt langt ind i 2024. Tak til jer alle for godt og vigtigt samarbejde.

Det er særligt glædeligt for os at opleve, at vi oftere og oftere kommer ind i projekterne, hvor vi gør allermest nytte: Nemlig så tidligt, at vores kunder kan nå at tilrette projekterne, inden de er bygget: Vi er på 5 år gået fra 3 % før ordre, til nu 35 %. Det er især de store produktionsvirksomheder, der trækker i den retning, da de har erfaret, at det giver en langt større chance for, at projekterne kommer godt i mål, til tiden og til budget.

Heldigvis er der også flere og flere maskinfabrikanter, der har fundet ud af, at vi skal være med fra start, så udviklingsprojekter kan justeres i tide, i stedet for at skrottes.

Vores opgaver deler sig i 3 dele: Grøn energi, medicin og almen industri. Og især den grønne energi viser lovende takter fremover. Vi har været med på næsten enhver form for grøn energi: Vind, metan, metanol, brint, biogas og biogasrensning, sætte brint på CO2 og der brugt både biologiske og kemiske processer, pyrolyse mv. Og især vores viden om andre landes krav har været efterspurgt, især for leverancer til USA og Canada.

Vores kurser er efterspurgte og mere belagt end nogensinde og får gode evalueringer fra jer kursister, tak for det!

Vi kan også mærke, at der er kommet et meget større fokus på sikkerhed ude i de danske industrivirksomheder: I ”gamle dage” skulle en ulykke hurtigst muligt afhjælpes, og så hurtigt igen med at producere. Nu skal vi gennemgå hele fabrikkens maskinpark, og også tit de andre fabrikker i koncernen. På den trælse side har vi måttet rykke ud til alt for mange dødsulykker i år, men positivt at virksomhederne tager det som en øjenåbner og gør en indsats for at undgå ulykker fremover.

Det var også i 2023 at Maskinforordningen blev vedtaget. Jeg har holdt foredrag for i alt ca. 700 deltagere omkring dette emne og vi ser at interessen er stor.

Vi har også brugt meget tid på standardisering i 2023. Dels har jeg selv brugt en hel del tid i ISO på opdatering af ISO 12100 og ISO 20607, og Kim Bjerre, vores el-specialist, har brugt meget tid på ISO 13849-1/-2 og EN /IEC 60204-1.

Vi har her i efteråret ansat så mange, vi mente kunne integreres, så nu er vi flere konsulenter i Maskinsikkerhed ApS end nogensinde. Og så havde vi aftalt, at vi ville se tiden an frem til april i forhold til flere ansættelser. Men kunderne ville det anderledes, så lige nu er vi i gang med ansættelse i Kolding, og vi så gerne flere el-kyndige til kontoret i Værløse. Og hvis der er nogen af jer, der kender arbejdssøgende med dokumenteret erfaring på CE-mærkning/risikovurdering, ATEX/eksplosionssikring eller el og sikre styresystemer vil vi seriøst overveje en ansættelse.

Men selv om vi har pokkers travlt, har vi endnu ikke afvist eksisterende kunder og vi har da også kunnet levere til næsten den ønskede tid.

Så alle i Maskinsikkerhed ApS glæder os til en velfortjent juleferie, men også til at hjælpe jer med at lave gode og sikre arbejdspladser i 2024.

Glædelig jul og godt nytår!

Hans Morten Henriksen, direktør, Maskinsikkerhed ApS