Kurser hos Maskinsikkerhed ApS

Her finder du vores åbne kurser med Maskindirektivet i den virkelige verden.

Vi forstår den verden, som fabrikanter, forhandlere og operatører arbejder med til dagligt. Vi har en praktisk og produktionsvenlig tilgang til den verden, der indimellem gøres meget kompliceret.

Vores undervisere, der er konsulenter til dagligt, er hele tiden opdateret med den nyeste viden og ser realiteterne til daglig i deres opgaver.

Viser 1–12 af 34 resultater

 • CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat

  DKK 8.600,00

  Denne kursuspakke indeholder vores tre kurser i CE-mærkning; Introduktion til CE-mærkning (I), CE-mærkning af maskiner og anlæg (II) og Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (III). Ved at tage alle tre kurser er du godt dækket ind til selv at begynde på at lave dine risikovurderinger, erklæringer og anden dokumentation. Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Introduktion til CE-mærkning (l)

  DKK 2.950,00

  Kurset er en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner og anlæg, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier og erklæringer. På kurset gennemgås baggrund og grundlag for CE-mærkning, relevante CE-mærkningsdirektiver og deres væsentligste krav. Varighed 9.00 – 16.00

  Kurset kan suppleres med “CE-mærkning af maskiner og anlæg (II)” og “Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (III)”. De tre kurser kan tages enkeltvis eller som en samlet pakke med rabat. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  Gå til kursuspakke

  TILMELD
 • CE-mærkning af maskiner og anlæg (ll)

  DKK 3.450,00

  På kurset gennemgår vi regelgrundlaget for indretning af maskiner og anlæg med fokus på sammenbygning hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner. Vi går ind i kravene til indhold i brugsanvisning samt risikovurderingen og kommer dybere ind i brugen af standarder. Der vil ligeledes blive gennemgang af indkøb af maskiner i og udenfor EØS landende. Til sidst vil der blive gennemgået krav i forbindelse med ombygning hvor der skal skelnes mellem væsentlige ombygninger og ikke væsentlige ombygninger. Kurset vil være en vekslen mellem gennemgange og praktiske øvelser. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (lll)

  DKK 3.850,00

  Praktisk kursus i skrivning af risikovurdering jf. Maskindirektivet og standarden DS/EN ISO 12100: Risikovurdering og risikonedsættelse.

  Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. Øvelserne tager udgangspunkt i en konkret sag, du selv har med hjemmefra.

  Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • CE-mærkning af bygningsautomatik

  DKK 3.850,00

  På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke regelsæt (Maskindirektiv, LVD og/eller Byggevareforordningen), når det drejer sig om bygningsautomatik, fx anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger, dvs. varme-, ventilations og køleanlæg, solafskærmningsanlæg, brandventilation mm. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Risikovurdering af ændringer på maskiner og anlæg

  DKK 3.400,00

  Arbejdstilsynet kræver, at ændringer, tilpasninger og ombygninger på maskiner og anlæg risikovurderes skriftligt, at anden nødvendig dokumentation er til stede, og at brugsanvisningen er opdateret. På dette kursus lærer du at lave dokumentationen nemt og hurtigt og endnu bedre: At bruge risikovurderingen til at bygge rigtigt og gennemtænkt fra starten. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  Læg i kurv
 • Brugsanvisninger jf. Maskindirektivet og ISO 20607

  DKK 12.500,00

  Lær at opfylde kravene fra Maskindirektivet og ISO 20607 til maskinens brugsanvisning. På kurset gennemgås krav fra Maskindirektivet, ISO 20607 og andre standarder kombineret med øvelser/gruppeopgaver, hvor du kommer igennem formulering af tekster til opfyldelse af kravene. Varighed pr. dag 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  Kurset holdes over 2 dage og prisen inkluderer hotel og forplejning.

  Online deltagelse er også mulig og der kan aftales en særpris. Kontakt os gerne angående denne mulighed på kursus@maskinsikkerhed.dk

  TILMELD
 • Netværksmøde om brugsanvisninger

  DKK 2.800,00

  Årlig undervisnings-/kursus-/erfaringsudvekslings-dag for deltagere i netværksgruppen “Brugsanvisninger” ; dvs jer der allerede er godt inde i maskiners brugsanvisninger og DS/EN ISO 20607.

  Send gerne forslag til emner til pbr@maskinsikkerhed.dk

  Deltagere
  Kurset er for maskinfabrikanter og -brugere.

  Praktisk info
  Mødet afholdes 14. april  i Middelfart fra  09.30 – 16.00

  Læg i kurv
 • El på maskiner: Kursuspakke med rabat

  DKK 17.505,00 DKK 14.040,00

  Denne kursuspakke omfatter kurserne Elektrisk udstyr på maskiner I, Design af tavler til maskiner og Elektrisk udstyr til maskiner II fordelt på i alt 5 kursusdage. Med kursuspakken vil du blive i stand til at løse opgaverne med at designe det elektriske system på maskiner – både hos maskinfabrikanten, der skal specificere design af maskiner og tavler, som tavlebygger og som en brugervirksomhed, der selv tager ansvar for specifikation og design af maskiners elektriske system. Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Elektrisk udstyr på maskiner I

  DKK 6.800,00

  På dette 2-dages kursus gennemgår vi alle de emner, som DS/EN ISO 60204-1 dækker, herunder standardens indhold, anbefalinger til anvendelsesområde og vigtigheden af at udarbejde fyldestgørende og korrekt specifikation.

  Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Elektrisk udstyr på maskiner III

  DKK 6.800,00

  Standarden DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner, men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN 60204-1 suppleres med krav fra fx standarderne om nødstop, skærme, tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), forhindring af utilsigtet start, fjernstyring/fjern-adgang, sikre styresystemer og evt. andre. På kurset gennemgås det, hvornår en bestemt standard skal bruges, hvorfor det er fordelagtigt, og hvor der ofte opstår problemer. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
 • Design af tavler til maskiner

  DKK 3.950,00

  Dette kursus gennemgår standarden DS/EN 61439-1/2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder og problemer. På kurset gennemgås også mange af de ændringer, der er sket med overgangen fra DS/EN 60439-serien til DS/EN 61439-serien (november 2014).

  Maskinsikkerhed ApS’ tavlespecifikationsprogram, TS-DOK, udleveres på kurset.

  Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

  TILMELD
1 2 3