Viser alle 6 resultater

 • CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat

  DKK 8.600,00

  Denne kursuspakke indeholder vores tre kurser i CE-mærkning; Introduktion til CE-mærkning (I), CE-mærkning af maskiner og anlæg (II) og Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (III). Ved at tage alle tre kurser er du godt dækket ind til selv at begynde på at lave dine risikovurderinger, erklæringer og anden dokumentation.

  Early Bird: 10% rabat i januar 2020

  TILMELD
 • Introduktion til CE-mærkning (l)

  DKK 2.950,00

  Kurset er en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier og erklæringer. På kurset gennemgås baggrund og grundlag for CE-mærkning, relevante CE-mærkningsdirektiver og deres væsentligste krav.

  Kurset kan suppleres med “CE-mærkning af maskiner og anlæg (II)” og “Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (III)”. De tre kurser kan tages enkeltvis eller som en samlet pakke med rabat.

  Gå til kursuspakke

  TILMELD
 • CE-mærkning af maskiner og anlæg (ll)

  DKK 3.450,00

  På kurset gennemgår vi regelgrundlaget for indretning af maskiner og CE-mærkning med fokus på anlæg, hvor der indgår flere maskiner eller delmaskiner, og på ombygning eller sammenbygning af maskiner og importerede maskiner. Du lærer blandt andet, hvilke ændringer der er væsentlige,  og hvad der kræver CE-mærkning.

  TILMELD
 • Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (lll)

  DKK 3.850,00

  Praktisk kursus i skrivning af risikovurdering jf. Maskindirektivet og standarden DS/EN ISO 12100: Risikovurdering og risikonedsættelse.

  Kurset er en blanding af teori og praktiske øvelser. Øvelserne tager udgangspunkt i en konkret sag, du selv har med hjemmefra.

  TILMELD
 • CE-mærkning af bygningsautomatik

  DKK 3.850,00

  På dette kursus lærer du at afgøre, hvad der skal CE-mærkes, hvornår og efter hvilke regelsæt (Maskindirektiv, LVD og/eller Byggevareforordningen), når det drejer sig om bygningsautomatik, fx anlæg til styring, regulering og overvågning af bygninger, dvs. varme-, ventilations og køleanlæg, solafskærmningsanlæg, brandventilation mm.

  TILMELD
 • Risikovurdering af ændringer på maskiner og anlæg

  DKK 3.400,00

  Arbejdstilsynet kræver, at ændringer, tilpasninger og ombygninger på maskiner og anlæg risikovurderes skriftligt, at anden nødvendig dokumentation er til stede, og at brugsanvisningen er opdateret. På dette kursus lærer du at lave dokumentationen nemt og hurtigt og endnu bedre: At bruge risikovurderingen til at bygge rigtigt og gennemtænkt fra starten.

  Læg i kurv