FAQ

Tilmelding til kurser

Tilmelding til kurser sker enten via Maskinsikkerheds hjemmeside og tilmeldingsformular, pr. e-mail på kursus@maskinsikkerhed.dk eller telefonisk på tlf. 88 73 77 95.

Tilmelder du dig via e-mail eller pr. telefon, har vi brug for følgende informationer:

• Kursusnavn og kursusdato

• Navne på kursusdeltagere, e-mailadresser og direkte (mobil-)telefonnumre

• Firmanavn, adresse og hovedtelefonnummer

• Evt. navn, telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson

• Evt. rekvisitionsnummer, referencenummer eller referencenavn til fakturering

• Ved elektronisk fakturering: EAN-nummer, EAN-personreference, rekvisitionsnummer

Tilmeldingsfrist

Tilmelding kan ske frem til kursets start, men vi anbefaler en tidlig tilmelding, da kurset kan bliver overtegnet.

Hvis kurset er overtegnet, sætter vi dig på en venteliste eller tilbyder en alternativ dato til samme kursus, hvis det er muligt.

Deltagere

Enkelte af vores kurser kræver en meget afgrænset deltagergruppe for at kunne holde et højt fagligt niveau. På disse specialistkurser er deltagerforudsætninger angivet, så vi sikrer alle et højt udbytte. Hvis du er i tvivl, kan du ringe og høre nærmere.

Bekræftelse

Umiddelbart efter du har sendt din kursustilmelding, vil du modtage en kursusbekræftelse med kursusplan og adresse til kursussted.

Firmakurser

Alle vores kurser afholdes gerne som skræddersyede firmakurser. Til et firmakursus sørger vi for at inddrage virksomhedens særlige forhold og udfordringer. Er i blot 4 personer eller flere, vil det sikkert kunne betale sig for jer, at vi holder et kursus kun for jer i jeres eget firma.

Firmakurser aftales særskilt. Ring på tlf. 4447 3156, og få en snak om mulighederne og evt. et tilbud.

Samarbejde

Maskinsikkerhed ApS samarbejder med Dansk Standard med undervisning på deres kurser og med Sikkerhedsstyrelsen og afholder konferencer, hvor de bidrager.

Spørgsmål

Du er altid velkommen til at ringe på tlf. 4447 3156, hvis du har spørgsmål til et kursus, hvad enten spørgsmålet er af praktisk art eller gælder det faglige indhold i kurset.

Kursusvilkår pr. 1. maj 2022

Pris

  • Prisen for det enkelte kursus fremgår under den enkelte kursusplan. Prisen er ekskl. moms.
  • Alle nævnte priser er inkl. kursusmateriale. For et fuldt dagskursus er forplejning inkluderet.
  • Ved forplejning forstås morgenmad, frokost og løbende forfriskninger i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00.
  • Hotelophold er ikke inkluderet i kursusprisen, med mindre dette er direkte specificeret.

Betaling

Du modtager en faktura i forbindelse med kursusstart. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant. Efter forfaldsdato beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.

Afbud

Ved afbud krediteres kursusgebyret, hvis afbuddet sker senest 5 hverdage før kursusstart.

Ved senere afbud beregnes den fulde kursuspris. 

Det er en mulighed at flytte sin tilmelding til næstkommende kursusdato mod et gebyr på 1200 DKK, der dækker omkostninger til kursussted samt administration.

Bemærk: Du er altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden, hvis du ikke selv kan komme.

Aflysning

Ved mindre end 8 tilmeldinger til et kursus forbeholder vi os ret til at annullere kurset eller flytte det til et andet tidspunkt.

Vi forbeholder os ret til at ændre kursussted, hvis situationen eller uforudsete begivenheder tvinger os til det. Det nye kursussted vil være inden for så kort afstand som muligt af det oprindelige kursussted.

Vi forbeholder os ret til at aflyse et kursus, hvis sygdom eller andre uforudsete begivenheder tvinger os til det. Vi bestræber os på at aflyse i så god tid som muligt og forsøger at finde et nyt tidspunkt for det aflyste kursus. Hvis det ikke er muligt, eller hvis kursisten ikke kan deltage på det nye tidspunkt, tilbagebetaler vi det fulde kursusbeløb, hvis det allerede er betalt.

Kontakt kursusafdelingen
Du er altid velkommen til at kontakte Maskinsikkerhed ApS for at høre nærmere om kursets indhold, og for at finde ud af om kurset er noget for dig.

E-mail:kursus@maskinsikkerhed.dk

Telefon: 88 73 77 95

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.