Kurser i robotsikkerhed

Industrirobotter og sikkerhed

Vi gennemgår bl.a. hvilke muligheder og hvilke krav Maskindirektivet og standarder giver, når det gælder sikkerhed ved industrirobotter, set med brugervirksomhedens øjne. Hvad skal jeres robotter leve op til, og hvad kan du kræve af dine leverandører.

Se pris og dato
Eksamineret robotintegrator

Formålet med dette kursus er at give dig mulighed for at påtage dig opgaver som robotintegrator, som den er defineret i standarden DS/EN ISO 10218-2 Robotceller. Dvs. du er den der holder styr på robotprojektet hele vejen, fra det første ønske, til det færdige anlæg tages i brug. Heri indgår også indsamling af brugerkrav, kapacitet, afklaring med andre leverandører samt sikkerhed.

Se pris og dato