Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 og -2

Brugen af standarden DS/EN ISO 13849-1: Sikre styringer til design og efterfølgende validering efter DS/EN ISO 13849-2 kan være kompleks, hvis man ikke er metodisk og har overblik. Standarderne giver designeren store frihedsgrader til at designe gode og effektive løsninger, men stiller også store krav til dokumentation om overvejelserne i forbindelse med designet, til dokumentation af selve designet og til den dokumentation, der skal udleveres til brugeren samt den endelige validering.

Gennem tre kurser, med en grundig og praktisk tilgang med øvelser, føres du igennem begreber og metoder for design, dokumentation og validering af sikre styresystemer til maskiner. Maskinsikkerhed ApS’ pc-program, SIK-DOK, der strukturerer arbejdet med dokumentation og validering, indgår i undervisningen og udleveres på modul 2 og 3. Kurserne veksler mellem undervisning og øvelser i SIK-DOK. De 3 kursusmoduler er planlagt som et sammenhængende forløb, men kan tages som selvstændige kurser.

Det nye tillæg DS/EN ISO 13849-1 AM1:2015, der tydeliggør og forklarer standardens tekst, indgår selvfølgelig også i kurserne.

Kurserne henvender sig til dig, som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurserne meget relevante for dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer

Ved køb af alle tre kurser i sikre styringer opnås en rabat på ca. 20%, samlet pris 12.000 DKK ekskl. moms.

Gå direkte til tilmelding

Køb kursuspakke i el med 20% rabat

Modul 1

Design af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1

Du introduceres til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maski-ner efter DS/EN ISO 13849-1, og får grundlaget for efterfølgende, at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber, retningslinjer, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller.

Se pris og dato

Modul 2

Dokumentation af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1

På dette modul bliver kravene til dokumentation af konstruktionen og til den dokumentation, der skal anvendes ved valideringen gennemgået. Gennem undervisning og øvelser lærer du at designe og dokumentere de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter standarden DS/EN ISO 13849-1.

Se pris og dato

Modul 3

Validering af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-2

Vi gennemgår valideringen med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO 13849-2. Den dokumentation der blev udarbejdet på modul 2 med anvendelse af SIK-DOK, kan evt. danne grundlag for opgaver på modul 3.

Se pris og dato