Nu er Maskinforordningen EU 2023/1230 offentliggjort
29 juni, 2023
Storbritannien forlænger accepten af CE-mærkning
8 august, 2023
Nu er Maskinforordningen EU 2023/1230 offentliggjort
29 juni, 2023
Storbritannien forlænger accepten af CE-mærkning
8 august, 2023

Lock out-Tag out: Trygge og sikre medarbejdere

Lige nu har mange virksomheder fokus på det der kaldes Lock out -Tag Out, som betegner den foranstaltning, at maskiner og procesanlæg skal være indrettet, så alle energikilder kan afspærres sikkert for at undgå arbejdsulykker under service og vedligehold.

Maskinsikkerhed ApS har som kerneområde at hjælpe maskinproducenter og produktionsvirksomheder med at skabe et sikkert arbejdsmiljø, der overholder lovgivningen. Maskinsikkerheds konsulenter er ofte ude for at man i produktionsområder i uvidenhed, og ofte god i mening for at spare tid eller gøre arbejdet nemmere, omgår basale sikkerhedsprocedurer.

Maskinsikkerheds direktør Hans Morten Henriksen fortæller: ”Vi har lige afsluttet et projekt, hvor vi har gennemgået maskinerne så der kan laves en plan for effektiv og hurtig service på en sikker måde. Herefter er der lavet de relevante instruktioner i tæt samarbejde med virksomheden, og givet træning til både teknisk ledelse og servicepersonalet.”

”Som for mange andre, kom det som en overraskelse, at der ikke må laves service, værktøjsskift mv, ved bare at bryde et lysgitter, tage nødstoppet eller åbne en låge. Der skal man altså åbne forsyningsadskilleren og sætte en hængelås i, for en sikkerhedsstyring kan fejle.”

Standarden i Maskindirektivet, der omhandler disse regler: DS/EN ISO 14118 har flg. tekst: Afspærringselementet skal være på brugsstedet eller på adgangsvejen til brugsstedet.
Afspærringselementet kan være en forsyningsadskiller, et rørstykke, en ventil, en lynkobling, et stik mv. Det skal kunne aflåses eller tages med på brugsstedet. Og det skal være placeret, så det er logisk og nemt at komme til, så servicepersonale ikke fristes til at undlade at bruge det for at spare tid.

Ulykker under service og reparation af maskiner er fortsat en af de store bidragsydere til den alvorlige ende af ulykkesstatistikken.

Krav til Lock out -Tag out (LOTO):

- Maskiner og procesanlæg skal være indrettet, så alle energikilder kan afspærres sikkert
- Der skal være klare procedurer, så alle arbejder ud fra samme forudsætninger, også evt. eksterne medarbejdere
- Der skal være tilstrækkelig opmærkning, så man ved hvilken afspærring, der sikrer hvilke dele af maskinen
- Alle skal have adgang til de nødvendige redskaber, fx hængelåse, kæder, ventillåse mv.
- Der skal være både opfølgning og vedligehold af systemet

Maskinsikkerhed ApS tilbyder:
LOTO-uddannelse af medarbejderne. I løbet af 2 dage træner vi medarbejderne så de selvstændigt kan udarbejde LOTO-procedurer, vælge aflåsningsmateriel og sikre at arbejdet kan udføres forsvarligt.
GAP-analysen giver et billede af virksomhedens stade for LOTO. Gennem analyse af et antal maskiner finder vi virksomhedens stade, således at der kan træffes beslutning om det videre arbejde.
Design af maskiner og maskinanlæg så LOTO kan udføres sikkert, effektivt og produktionsvenligt: Hvor skal ventiler placeres, så fx CIP-anlæg ikke kan gøre skade.
Fuld LOTO-pakke er til virksomheden, der ønsker at få LOTO udbredt hurtigt og professionelt. Vi udarbejder det samlede system af dokumenter, samtlige procedurer og uddanner dine medarbejdere i brugen af LOTO. Selvfølgelig tilpasset jer og jeres opgaver