Servicebiler
Ny branchevejledning om arbejdsmiljøkrav til servicevogne
27 marts, 2019
Slip for papirbrugsanvisninger i service-bilen
23 april, 2019
Servicebiler
Ny branchevejledning om arbejdsmiljøkrav til servicevogne
27 marts, 2019
Slip for papirbrugsanvisninger i service-bilen
23 april, 2019

Ny branchevejledning om lovpligtige eftersyn af robotter


Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i industrien, BFA-I (tidligere IBAR) har opdateret rapporten ”Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer”. Vejledninger fra BFA-I angiver det niveau og løsninger, som medlemmerne (arbejdsgivere, arbejdsledere og fagforeninger) er enige om, og som Arbejdstilsynet har accepteret. Vejledningernes løsninger er ikke et lovkrav, men viser hvordan loven kan fortolkes i praksis.

Den opdaterede vejledning tydeliggør hvad der er krav om der skal efterses regelmæssigt, jfr Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

”Vejledningen tydeliggør at robotter, i lighed med mange andre maskiner, også er tekniske hjælpemidler, hvor der er pligt til at lave et sagkyndigt eftersyn hvert år, og at eftersynet skal være dokumenteret. Desuden skal den sagkyndiges kvalifikationer kunne dokumenteres.

Så vi har selvfølgelig føjet robotter til listen over de mange emner, vi kan tilbyde at uddanne teknikere til at blive sagkyndige i. Og da vores kurser afsluttes med en eksamen, udsteder vi et certifikat, og så har man jo sin dokumentation for at man er sagkyndig i de hjælpemidler man er undervist i. Til dato har vi haft over 2.500 igennem vores sagkyndigkurser, og vi regner med at se en del på vores robotkurser allerede i løbet af foråret” oplyser Hans Morten Henriksen, direktør i Maskinsikkerhed ApS.

Kurser i lovpligtige eftersyn

”Kurserne i Sagkyndigt eftersyn handler om at opdage de fejl der kan opstå under brugen af robotter. Hvis man vil lære at kontrollere om robotten er lovligt indrettet, er det vores kursus over 2 dage ”Eksamineret robotintegrator” man har brug for. Men så kan også selv foretage den lovpligtige ibrugtagningskontrol der både skal laves for nye robotter og for ændrede/om- programmerede robotter”.

Datoer:

Sagkyndige eftersyn af robotter

15. maj, Middelfart

22. maj, Aalborg

28.maj, Ballerup

Tilmeld her

Hent kursuskatalog