Krav til hackersikring af maskiner
3 maj, 2019
Mød os på HI, 1.-3. oktober 2019
19 september, 2019

Ny Maskinforordning på vej

Maskinsikkerhed ApS’ direktør Hans Morten Henriksen fortæller om de foreløbige planer:

”Maskindirektivet er ved at have nogle år på bagen, og kommissionen ønsker at opdatere direktivet i form af en forordning.

Der er oplyst flg. datoer, (som kan risikere at blive flyttet lidt):

- Offentlig høring i 2019 (er startet)

- Skrivning af ændringer i 2020

- Vedtagelse i 2021

- Ikrafttræden 2023 (overgangsordning udløber)

Planen var kun en minimal-opdatering, så Maskindirektivet blev som de andre CE-mærkingsdirektiver; dvs der skal laves samme opdatering som kom i 2014 for LVD, ATEX-Indretning, EMC, PED mv: mellemhandlersvar, bedre formulering af krav om sporbarhed mv.

Men når man åbner et direktiv, kommer der masser af forbedringsforslag og Kommissionen er gået forrest ved at åbne for en offentlig høringsrunde, se nedenfor: EU Kommissionen har nu lanceret den offentlige høring vedr. revision af MD, se https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426989_en For at svare på spørgeskemaet, rul ned til Public Consultation, så “Go to consultation” og “Respond to the questionnaire”. Der kan skiftes til dansk I toppen af hjemmesiden. Sidste frist for besvarelse af skemaet er 30.8.2019.

I Danmark har vi et rigtigt godt samarbejde mellem organisationer (Dansk Industri, Dansk Standard), myndighederne (Sikkerhedsstyrelsen, Arbejdstilsynet) og den del af industrien der er aktiv. Vi mødes alle i Dansk Standards overordnede udvalg for Maskinsikkerhed S-250, hvor jeg er formand. Mine udenlandske kolleger er pokkers misundelige på hvor meget vi kan få at vide tidligt, og hvor meget vi kan bringe til bordet. Det har vi set i enkeltsager og ved kommenteringen af Guiden til Maskindirektivet. Er vi aktive, enige og velargumenterede kan vi som et lille land få meget igennem. I andre lande kan man end ikke få oplyst, hvem der forhandler på landets vegne. Og forslag skal igennem en hel masse hænder på vejen. Og i forhold til en offentlig høring, forventer vi at det har større effekt at vi i S-250 kommer med et fælles forslag, som diskuteres med myndigheden, som så bringer evt. gode forslag til forhandling i Bruxelles.”

Fra EU-Kommissionen er det oplyst at flg. ændres (formodentligt):

- Tilpasning til afgørelse 765 om markedsovervågning, og den nye forordning om markedsovervågning (Dvs. som de andre direktiver, med ansvar for mellemhandlere mv)

- Der SKAL være en europæisk repræsentant (Maskinsikkerhed ApS er klar til at assistere)

- Der kommer noget om AI (Artificial Intelligence) og IOT (Internet of Things)

Som supplement til kommissionens emner har Hans Morten Henriksen foreslået flg. emner, som Sikkerhedsstyrelsen har lovet at medtage til forhandlingerne:

- Fjernstyring

- Hackersikring

- Stemmestyring

Hans Morten Henriksens forslag er sendt pr e-mail til den ansvarlige i Sikkerhedsstyrelsen og disse emner er blevet diskuteret i Dansk Standards udvalg S-250.