UKCA-mærkning er udsat i endnu to år
14 november, 2022
Maskinforordningen er stemt igennem EU-Parlamentet
18 april, 2023
UKCA-mærkning er udsat i endnu to år
14 november, 2022
Maskinforordningen er stemt igennem EU-Parlamentet
18 april, 2023

Den grønne omstilling fylder mere og mere hos ingeniørerne i Maskinsikkerhed ApS, der rådgiver om CE-mærkning og gældende krav
og standarder for sikkerhed. Pyrolyse er en af de metoder, de møder.

Den 6. januar 2023 publiceres i Ingeniøren en artikel af Hans Morten Henriksen. Artiklen omhandler Maskinsikkerheds samarbejde med Vandcenter Syd og AquaGreen omkring sikkerhed i forbindelse med et nyt pyrolyseanlæg. Du kan læse den fulde artikel her eller ved at læse den i Ingeniøren her.

Vandcenter Syd renser spildevand for 230.000 indbyggere i Odense og Nordfyns Kommune. Det giver 24.000 tons afvandet slam om året. Det er meget, så Vandcenter Syd var på udkig efter en bedre anvendelse af slammet end biogas eller udbringning på marker. Man fandt en spændende løsning hos AquaGreen A/S, et nystartet firma baseret på stifternes forskning i praktisk anvendelse af pyrolyse-processer på DTU. Den energi der er i biomassen, i dette tilfælde slammet, bruges som energikilde til både tørring og pyrolyse. Udover at man ikke bruger ekstern energi til tørring og pyrolyse, giver det en række fordele, bl.a. at man recirkulerer næringsstofferne, herunder fosfor til markerne, eliminerer de miljøskadelige stoffer, reducerer udledningen af drivhusgasser fra slammet og producerer bæredygtig fjernvarme.»AquaGreens metode leverer et tørt produkt, der giver en god gødnings- og jordforbedringseffekt og samtidig reducerer CO₂-udledningen ved at binde kulstof i jorden i form af biochar,« uddyber Vandcenter Syds driftsansvarlige Ib Pedersen.

Grøn energi og sikkert arbejdsmiljø

Pyrolyse er en ikke ufarlig proces og hos Vandcenter Syd har man et stort fokus på sikkerheden på arbejdspladsen. Andre aktører havde tidligere haft udfordringer med sikker styring af en pyrolyseproces, med eksplosioner til følge. Da AquaGreen er en mindre, nystartet virksomhed, ville Vandcenter Syd have vished for, at AquaGreen nu også kunne håndtere de tekniske udfordringer med at styre pyrolyse, forbrændingsprocesser, tryk, ATEX og generelt leve op til de gældende sikkerhedskrav. »Vi anbefalede, at AquaGreen bad vores faste rådgiver Maskinsikkerhed ApS om hjælp. Vi har erfaring for, at Maskinsikkerheds rådgivning medvirker til at vi får et godt anlæg, der både er sikkert og produktionsvenligt,« forklarer Ib Pedersen.

Konkrete designløsninger fremmer sikkerheden

Den anbefaling valgte AquaGreen at følge, selv om man ifølge CTO Claus Thulstrup i starten syntes det var underligt, at skulle bruge kundens rådgiver. »Men vi fik ret hurtigt meget konkrete svar på, hvordan vi skulle indrette og dokumentere de forskellige løsninger på sikkerhedsforhold: Vi fik hjælp med risikovurdering, sikkert design, HAZOP, ATEX, sikkerhedsstyring, adgangsveje, brugsanvisning mv. Og ikke mindst fik vi konkrete designløsninger undervejs. Faktisk så meget, at vi på det næste tilsvarende anlæg kun havde brug for ca. 20 timers rådgivning. «Det nye pyrolyseanlæg fra AquaGreen behandler 4.000 tons slam årligt. Det er hele slamproduktionen i Nordfyns kommune.

Fjerner snublesnorene

Hans Morten Henriksen er direktør i Maskinsikkerhed Aps og chef for 30 ingeniører, maskinmestre og elinstallatører, der alle har én ting til fælles: De synes at regler er spændende, specielt når de kan bruges til design af sikre løsninger der også fungerer i praksis. »Det er os, der fjerner snublesnorene og hjælper de innovative virksomheder i mål med deres grønne projekter,« forklarer han. Sikkerhedsopgaver, som den Maskinsikkerhed har løst for AquaGreen og Vandcenter Syd, fylder mere og mere i ordrebøgerne, fortæller Hans Morten Henriksen. Tidligere var det den almene industri, der gav tyngden af opgaver. Nu er det også medicin, vind, procesindustri og ikke mindst grøn energi.»Vi kender de relevante sikkerhedskrav inden for maskiner, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikring, sikre styresystemer m.v., og vi kan omsætte krav til konkrete løsninger, som vi tager ansvar for holder. Desuden kender vi krav og løsninger i EU, EØS og i mange lande udenfor. Især vores indgående kendskab til sikkerhedskravene i USA og Canada er efterspurgt af leverandører af løsninger inden for grøn energi, fordi Nordamerika udgør en stor, og voksende, del af deres eksportmarked.« »Vi kan håndværket, så kundens maskine eller maskinanlæg kan designes sikkert før der bygges.«