ÅBENT FOREDRAG OM MASKINFORORDNINGEN – OG ANDET NYT OM CE-MÆRKNING AF MASKINER
23 oktober, 2023
Vil du uddannes i maskinsikkerhed i 2024?
6 december, 2023
ÅBENT FOREDRAG OM MASKINFORORDNINGEN – OG ANDET NYT OM CE-MÆRKNING AF MASKINER
23 oktober, 2023
Vil du uddannes i maskinsikkerhed i 2024?
6 december, 2023

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen om den kommende Maskinforordning

Sikkerhedsstyrelsen har været til møde i EU's maskinekspertgruppe, hvor den kommende Maskinforordningen var på agendaen.

Hans Morten Henriksen, direktør, Maskinsikkerhed ApS kommenterer:
”Jeg har før oplyst, at vi i Danmark her et pokkers godt samarbejde med myndighederne. Det er bekræftet igen.
Sikkerhedsstyrelsen har været til møde i EU's maskinekspertgruppe, hvor der bl.a. blev diskuteret Maskinforordningen. Og vi har fået et hurtigt referat tilsendt.”

Sikkerhedsstyrelsen har oplyst følgende:

  • Arbejdet med udarbejdelse af en guide til fortolkning af Maskinforordningen igangsættes i 2024
  • Tyvstart med elektroniske brugsanvisninger overvejes: Altså at man kan undlade papirversionen ved at følge kravene herfor i Maskinforordningen, i en periode før Forordningen træder i kraft.

Hans Morten understreger: ”Det er IKKE noget du kan undlade endnu. Vi skal nok informere, når det bliver tilladt!”

Listen fortsætter

  • For at gøre det nemmere for fabrikanterne er det accepteret, at lave og medlevere to erklæringer, når man ikke kender den nøjagtige dato for ibrugtagning af maskinen: Dvs. den ene erklæring kan man referere til Maskindirektivet for maskiner leveret til og med 19. januar 2027, og den anden til Maskinforordningen for maskiner leveret fra 20. januar 2027.
  • Det tillades at bemyndigede organer godt må udstede certifikater jfr. Maskinforordningen før 20. januar 2027. (”Alt andet ville da også bare blive noget rod”, kommenterer Hans Morten Henriksen)
  • Sikkerhedsstyrelsen har anmodet kommissionen om en spørgekasse på deres hjemmeside, hvilket EU-Kommissionen har accepteret.

”Godt gået til Sikkerhedsstyrelsen!”, mener en tilfreds Hans Morten Henriksen.

Vedrørende levering af to erklæringer:
Hans Morten Henriksen uddyber:
”Husk at EU-Kommissionen har oplyst, at hvis en maskine opfylder Maskinforordningen, opfylder den automatisk også Maskindirektivet.

I Maskinsikkerhed ApS er vi allerede godt i gang med flere indkøbsprojekter, hvor vi hjælper med at specificere krav til sikker indretning og dokumentation i udbudsmaterialet. Der beder vi om dobbelterklæringer, UDEN begrænsning på datoer, samt en kopi af risikovurderingen. Så vil det være nemmere for vores køber-kunde at opdatere sin maskine efter en ombygning, især når der kommer krav om komplet ny CE-mærkning ved mindre ændringer.

Jamen en erklæring jfr. Maskinforordningen har jo ingen gyldighed før efter 20. januar 2027, kan man spørge?

Jo da: Man kan selvfølgelig ikke bruge den i forhold til Sikkerhedsstyrelsen (strafferetsligt), men en underskrevet erklæring er jo også et køberetsligt dokument (civilretsligt), og så er fabrikanten økonomisk forpligtet.

Bonusinfo: En maskine der overholder Maskinforordningen overholder også Maskindirektivet. Det er altså lige bortset fra kravet om at brugsanvisningen skal have angivet Original brugsanvisning eller Oversættelse af den originale brugsanvisning. Men det kan I jo nok overkomme at holde styr på. Og det giver nok ikke bøder jfr. Maskinforordningen.”