Opdatering af standarder

Maskinsikkerhed ApS tilbyder en service, der gør det nemmere for maskinfabrikanter og brugere af maskiner at holde sig opdateret om standarder inden for Maskindirektivets rammer. Efter det nye maskindirektiv har den enkelte fabrikant pligt til at følge alle relevante dele af alle relevante standarder. Alternativt skal fabrikanten kunne dokumentere, at den valgte løsning som minimum opfylder niveauet i standarden.

I abonnementet tilbyder vi løbende at levere oversigter over nye og ændrede standarder samt hvad der er ændret i den enkelte standard, så den enkelte virksomhed nemt kan holde sig opdateret om de grundlæggende maskinsikkerhedsstandarder (A- og B-standarder). Virksomheden sparer ressourcer, når oversigten over nye og ændrede standarder automatisk bliver leveret via abonnementet.

Flere gange om året får vi en lang liste fra EU Kommissionen over harmoniserede standarder. Vi gennemgår alle nye og ændrede A- og B-standarder og sammenstiller standarderne, så det fremgår, hvilke ændringer der er væsentlige, og hvilke der ikke er. Samtidig knytter vi en kommentar til ændringen om, hvad ændringen betyder i praksis. Senest to uger efter udgivelsen fra EU Kommissionen sender vi elektronisk den bearbejdede oversigt med uddrag af standarderne. Af rettighedsmæssige årsager er selve standarderne er ikke inkluderet. Abonnementet omfatter alle A- og B-standarder, dog undtaget standarder om emission af stoffer og støj.

Under maskindirektivet findes følgende typer harmoniserede standarder:

A-standarder: overordnede og generelle standarder, der dækker alle maskiner
B-standarder: gælder grupper af maskiner eller et enkelt fagområde
C-standarder: gælder for en enkelt maskintype eller en mindre gruppe af maskiner

C-standarder er ikke med i abonnementet, men kan leveres, hvis en virksomhed ønsker det. Pris og leveringsomfang aftales nærmere i det konkrete tilfælde.

Maskinsikkerhed ApS arbejder konstant på at være opdateret om standarder. Vi arbejder dagligt med harmoniserede europæiske standarder og har gjort det i mange år. De af vores medarbejdere, der tidligere har været ansat i Arbejdstilsynet, har haft ansvar for at følge flere hundreder standarder. Behandlingen af standarder bygger bl.a. på vores brede kendskab til og erfaringer med standardiseringsarbejde. F.eks. deltager vi i flere standardiseringsgrupper som ISO, sikre styresystemer, ISO robot-sikkerhed, og vi har formandskabet i flere danske og europæiske standardiseringsgrupper. Derfor er vi godt rustet til at holde virksomhederne opdateret.

Skriv til info@maskinsikkerhed.dk og få mere information om priser og vilkår

Hans Morten Henriksen

Direktør

hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.