CE-Forum

CE-Forum: CE-specialisters opdatering og efteruddannelse

Maskinsikkerhed ApS har oprettet 2 erfa-/arbejdsgrupper (øst og vest), der har til formål at sikre efteruddannelse, løbende opdatering og erfaringsudveksling for CE-specialister hos maskinfabrikanter og produktionsvirksomheder.

Selv om vores åbne kurser er intensive og giver et godt grundlag for arbejdet med CE-mærkning og sikkerhed, er der mange kroge og hjørner af sikkerhedskrav til maskiner og anlæg der skal afdækkes, og mange spørgsmål fra hverdagen der skal findes svar på.

Denne opgave har Maskinsikkerhed ApS løst i mange år i vores ERFA-grupper. Da disse grupper er veletablerede og undervises på et højt niveau, starter vi nu 2 nye grupper; en i Vest med fast base i Middelfart og en i Øst med fast base i Ballerup.

CE-Forum: Dit faglige netværk

I Maskinsikkerheds CE-Erfagrupper samles virksomheder, der har brug for at udveksle erfaringer om direktivernes brug i praksis. Erfagrupperne er rettet mod maskin- og procesindustrien og virksomheder, der leverer til eller servicerer denne branche.

Erfaringsudveksling

Formålet med CE-Forum er at samle erfaringer til fælles viden om, hvordan man tolker og arbejder med reglerne i hverdagen. Hvert møde har et tema, hvor emner af fælles interesse tages op, de nyeste regler og standarder præsenteres, og de praktiske konsekvenser diskuteres. Som medlem får du et netværk af ligesindede, der også har brug for opdateret viden og inspiration til at løse tingene på en ny måde.

Aktuel viden

Gennem vort daglige arbejde har vi adgang til myndigheder og kompetencer inden for et stort antal områder, der har betydning for virksomhederne, og det er dermed

muligt at give medlemmerne af vores ERFA-grupper den seneste information og tolkning af reglerne.

Eksempler på emner vi har været igennem på de eksisterende ERFA-grupper: - prEN 60204-1:2018: Hvad skal vi gøre anderledes - Erklæringer: Hvad skal man, og hvad kan man, og hvordan bruger man dem til styring af ansvaret? - Maskiner og eksplosionssikring - Nødstop: Sektionering, information, mærkning - Lock out / tag out: Hvad må man og hvad skal man; fabrikant og bruger - Risikovurdering af ændringer, og dokumentation - Maskiner til USA

Tre dagsmøder om året

CE-Forum skal mødes tre gange om året, og møderne kan bl.a. holdes som virksomhedsbesøg i medlemmernes virksomheder.

Vores erfagrupper har en stor medlemsskare, som omfatter større og mindre virksomheder inden for maskin- og procesindustri, rådgivende ingeniører, handel med maskiner og komponenter, samt brancheorganisationer.

Måske kunne et medlemsskab også være en god investering for dig og din virksomhed?

Kontakt Hans Morten Henriksen for yderligere oplysninger på tlf.: 2210 0671 eller send Hans Morten Henriksen en mail.

CE-Forum
På CE-Forums portal arkiverer vi materiale fra møder. Du kan også holde dig orienteret om temaer og datoer for de kommende møder. Kontakt os gerne for mere information.

Hvis du er medlem kan du logge ind her
Første møde er gratis

Første uforpligtende møde er gratis. Tidspunkt: 9.30- 15.30.

Årsmedlemskab: DKK 10.200 + moms. Efterfølgende fra samme virksomhed på 20 % rabat

.
Tilmeld til første uforpligtende møde

Kontakt os

Hans Morten Henriksen

Direktør

hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.