Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Automatik 2018 – mange gratis konferencer
27 august, 2018
Robotter laver for lidt, især kollaborative robotter
4 september, 2018

Ulykker under service og fejlretning skal og kan undgås

Pressemeddelelse 28. august 2018

Der har været flere alvorlige arbejdsulykker under service eller fejlafhjælpning på maskiner i Danmark i år. Derfor bør både maskinfabrikanter og brugervirksomheder rette fokus på sikkerhed under service, fejlafhjælpning, vedligehold mv.

Manglende fokus og sjusk trods klare regler

”Nogle ulykker skyldes maskinens indretning, mens andre ulykker skyldes fejl i brugen. Reglerne er egentligt klare nok, og løsningerne er der også”, oplyser Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS. ”Det er maskinfabrikantens opgave at designe sin maskine, så maskinen ikke kun er sikker under drift, men også er designet så det også er sikkert at lave fejlafhjælpning, service, vedligehold mv. Desuden skal fabrikanten i hans risikovurdering også vurdere det underlige begreb ”forudseeligt misbrug”.”

Maskindirektivet gælder for alle nye maskiner leveret efter 1995, og her skal det fremgå af brugsanvisningen hvordan service og fejlretning kan foretages på en sikker og forsvarlig måde. Det er så arbejdsgiverens pligt at sikre at relevante medarbejdere kender instruktionen, og at instruktionen overholdes. Kan brugervirksomheden ikke finde en beskrivelse i maskinens brugsanvisning må man rette henvendelse til fabrikanten (op til 10 år tilbage), eller lave sin egen instruktion. Desuden skal brugervirksomheden have dette med i sin lovpligtige ibrugtagningskontrol, dvs. den kontrol han laver før maskinen tages i brug første gang.

Desværre er sikkerhed under service og fejlafhjælpning ikke et fokusområde fra hverken maskinfabrikanter, brugervirksomheder eller myndigheder. For fabrikanten er det dyrt og besværligt at designe maskinen så den også er sikker under indkøring og fejlafhjælpning, så vi ser desværre ofte at fabrikantens montører løser problemet bøvlet indkøring ved at bruge en lus, dvs ”en uautoriseret supplerende lågekontakt” eller en anden form for omgåelse af maskinens sikkerhedsstyring. Når maskinen så ikke kan indkøres ordentligt, må brugervirksomheden så også bruge lus. Det er meget ulovligt, og kan medføre bøder og påbud om at bruge en autoriseret rådgiver til at løse problemet. Og hvis virksomheden har gjort hvad der kræves, og en operatør alligevel bruger en lus, kan operatøren miste ret til erstatning mv.

Store bøder i USA

USA er på mange måder vedrørende maskinsikkerhed bagefter EU, men på et enkelt område tager de hårdere fat: Enkelte delstater uddeler bøder USD 1.500 pr maskine uden en skriftlig procedure for aflåsning af energi under service. Begrundelsen er at alt for mange ulykker er sket ved service eller fejlafhjælpning, hvor en motor er startet af en person eller af et automatisk styresignal. Bøderne har så sat gang i et meget stort arbejde med at lave en plan med instruktioner for hvordan maskiner kan serviceres og fejlafhjælpes med aflåst energiforsyning, såkaldt Lock out / tag out. ”I USA er de dog gået over gevind: I USA skal en almindelig søjleboremaskine har en skriftlig instruktion. Det behøver vi ikke i Danmark, men for ca 10-20 % af maskiner i danske industrier vil det være nødvendigt. Og for procesindustrien er det væsentligt flere. Vi har heldigvis dokumenteret, at vi kan lave Lock out / tag out på dansk, dvs vi laver instruktioner hvor det nytter, men undlader hvor en generel træning er tilstrækkelig, fx på søjleboremaskinen. Men generelt er vi meget bagefter USA, så vi forventer et voksende marked, da vi både rådgiver og underviser, og hvis virksomheden har brug for instruktioner laver vi også dem. Vi har IT-programmer til det hele.”, oplyser Hans Morten Henriksen.

Vejledning i sikkerhed under service

”Vi udarbejdede i 2016 en vejledning, Sikkerhed under service, for Industriens Branchearbejdsmiljøråd, IBAR, der kan hentes gratis på www.IBAR.dk. Mange har læst den med interesse, men alt for få er kommet i gang med at få løst opgaverne: ”Det kan vi da sagtens selv”, men får de aldrig gjort, da der opgaven kræver både indsigt og masser af tid hvis man ikke har prøvet før”.

Maskinsikkerhed ApS har en minikonference om emnet på Automatik2018.

Se oversigt over konferencer og tilmeld her.