Firmatilpassede kurser
30 december, 2019
Elektriske installationer og el-udstyr i ATEX-zoner
10 februar, 2020

CE-Forum – dit faglige netværk

kr. 0,00

CE-specialisters opdatering og efteruddannelse: I Maskinsikkerhed ApS’  CE-Forum samles virksomheder, der har brug for at udveksle erfaringer om direktivernes brug i praksis. Netværksgruppen er rettet mod maskin- og procesindustrien og virksomheder, der leverer til eller servicerer denne branche.

Eksisterende medlemmer behøver ikke tilmelde sig her. I vil blive kontaktet med invitation og program,  som I plejer.

Indhold

HENT: Program for 23. april 2024

Mødet varer fra 9.00 – 15.30. Dagen vil bl.a. indeholde sidste nyt indenfor området, nyt om den kommende Maskinforordning, dagens program samt et overblik over undervisning, uddannelse og andre muligheder indenfor netværket CE-Forum.

Hvem kan deltage?

Netværksgruppen er åben for fastansatte hos maskinfabrikanter og produktionsvirksomheder.

Første gang er deltagelse gratis.  Hvis du vil anmode om fast medlemskab, så kontakt kursusleder Pernille Brøndum, pbr@maskinsikkerhed.dk

Kategori:

CE-Forum: CE-specialisters opdatering og efteruddannelse

Maskinsikkerhed ApS har oprettet 2 erfa-/arbejdsgrupper (øst og vest), der har til formål at sikre efteruddannelse, løbende opdatering og erfaringsudveksling for CE-specialister hos maskinfabrikanter og produktionsvirksomheder.

Selv om vores åbne kurser er intensive og giver et godt grundlag for arbejdet med CE-mærkning og sikkerhed, er der mange kroge og hjørner af sikkerhedskrav til maskiner og anlæg der skal afdækkes, og mange spørgsmål fra

hverdagen der skal findes svar på.

CE-Forum: Dit faglige netværk

I Maskinsikkerheds netværksgrupper samles virksomheder, der har brug for at udveksle erfaringer om direktivernes brug i praksis. Netværksgrupperne er rettet mod maskin- og procesindustrien og virksomheder, der leverer til eller servicerer denne branche.

Erfaringsudveksling

Formålet med CE-Forum er at samle erfaringer til fælles viden om, hvordan man tolker og arbejder med reglerne i hverdagen. Hvert møde har et tema, hvor emner af fælles interesse tages op, de nyeste regler og standarder præsenteres, og de praktiske konsekvenser diskuteres. Som medlem får du et netværk af ligesindede, der også har brug for opdateret viden og inspiration til at løse tingene på en ny måde.

Aktuel viden

Gennem vort daglige arbejde har vi adgang til myndigheder og kompetencer inden for et stort antal områder, der har betydning for virksomhederne, og det er dermed muligt at give medlemmerne af vores grupper den seneste information og tolkning af reglerne.

Eksempler på emner vi har været igennem på de eksisterende ERFA-grupper: – prEN 60204-1:2018: Hvad skal vi gøre anderledes – Erklæringer: Hvad skal man, og hvad kan man, og hvordan bruger man dem til styring af ansvaret? – Maskiner og eksplosionssikring – Nødstop: Sektionering, information, mærkning – Lock out / tag out: Hvad må man og hvad skal man; fabrikant og bruger – Risikovurdering af ændringer, og dokumentation – Maskiner til USA

Tre dagsmøder om året

CE-Forum mødes tre gange om året, og møderne kan bl.a. holdes som virksomhedsbesøg i medlemmernes virksomheder.

Vores netværksgrupper har en stor medlemsskare, som omfatter større og mindre virksomheder inden for maskin- og procesindustri, rådgivende ingeniører, handel med maskiner og komponenter, samt brancheorganisationer.

Måske kunne et medlemskab også være en god investering for dig og din virksomhed?