CE-mærkning af bygningsautomatik
15 august, 2019
El på maskiner: Kursuspakke med rabat
15 december, 2019

CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat

kr. 11.200,00

Denne kursuspakke indeholder vores tre kurser i CE-mærkning; Introduktion til CE-mærkning (I), CE-mærkning af maskiner og anlæg (II) og Lær at skrive en risikovurdering jf. Maskindirektivet (III). Ved at tage alle tre kurser er du godt dækket ind til selv at begynde på at lave dine risikovurderinger, erklæringer og anden dokumentation. Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 (Kan variere)

Vi er fuldt booket på nogle datoer allerede. I kan dog godt tilmelde jer venteliste eller skrive til os på kursus@maskinsikkerhed.dk. Vi er igang med at oprette nye datoer for efteråret.

Hvis der ønskes online deltagelse, så kontakt kursus@Maskinsikkerhed.dk

Kursusindhold

Del I:

På del I får du en grundig introduktion til CE-mærkning af maskiner, regler og krav, brug af standarder, risikovurdering, brugsanvisning, teknisk dossier og erklæringer. Vi kommer blandt andet ind på reglerne for indretning af maskiner, standardens rolle i forbindelse med design af maskiner samt dit ansvar og dine opgaver, når du bygger, tilpasser, ombygger, specificerer og/eller indkøber maskiner.

Du kan læse mere om del I her.

Del II:

På kurset lærer du at skelne mellem en væsentlig og ikke-væsentlig ændring af en maskine, hvornår det kræver fornyet CE-mærkning, hvordan ændringer dokumenteres, og hvad du skal være opmærksom på. Sidst, men ikke mindst, kommer vi ind på specielle forhold i Maskindirektivets regler og hvilke regelgrundlag, du skal holde dig opdateret i, så du og din virksomhed kan handle ansvarligt.

Du kan læse mere om del II her.

Del III:

På tredje og sidste del i kursusrækken gennemgår vi udarbejdelsen af en risikovurdering. Vi kommer blandt andet ind på formålet med og kravene til risikovurderingen, brug af standarder og udarbejdelse af en brugsanvisning.

Du kan læse mere om del III her.

Medbring en PC, der kan håndtere Microsoft Word, samt et billede eller en tegning af den maskine, du vil bruge som et eksempel. Har du ikke et, stiller vi en maskine til rådighed for øvelserne.

Efter kurset vil du være i stand til selv at skrive en risikovurdering for en simpel maskine.

Deltagere

Kursuspakken er for dig, der arbejder med maskiner, deltager i ombygning og sammenbygning af maskiner til produktionslinjer og lign. og dig, der skal udarbejde risikovurderinger for de maskiner, I bygger eller bygger om, uanset om du er hos en maskinfabrikant eller i en produktionsvirksomhed.

Du har et lille eller intet kendskab til CE-mærkning og Maskindirektivet, men får ved deltagelse i alle tre kurser godt kendskab til Maskindirektivet, brug af standarder og sikre maskiner.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.