Sagkyndig: Eftersyn af værkstedsmaskiner
1 juli, 2019
Design af tavler til maskiner
15 august, 2019

Elektrisk udstyr på maskiner I

kr. 10.100,00

På dette 2-dages kursus gennemgår vi alle de emner, som DS/EN ISO 60204-1 dækker, herunder standardens indhold, anbefalinger til anvendelsesområde og vigtigheden af at udarbejde fyldestgørende og korrekt specifikation.

Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

Kurset kan også tilbydes som online undervisning. Kontakt kursuskontoret for at høre mere.

Kursus@maskinsikkerhed.dk

Kategori:

Kursusindhold

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1. Kurset omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.

På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på, hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl, og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. Vi ser også på mere specifikke ting som kortslutningsbeskyttelse, grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl. Vi kommer også ind på opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv.

Derudover ser vi på, hvad ændringerne og nyhederne i den nye IEC 60204-1:2016 (og DS/EN 60204-1:2016) vil betyde. Kort sagt kommer vi igennem alle emner, som DS/EN 60204-1 dækker.

Dag 1: Beskyttelse mod elektrisk stød, beskyttelse af udstyr samt krav til styrekredsen.

Dag 2: Installation af udstyr, teknisk dokumentation og verifikation samt opsummering og repetition af det gennemgåede stof.

Kursuspakke

Vi har samlet en kursuspakke på tre kurser fordelt på i alt fem kursusdage bestående af Elektrisk udstyr på maskiner I, Design af tavler til maskiner DS/EN 61439-1/-2 og Elektrisk udstyr på maskiner II.

Kursuspakken kan afsluttes med en frivillig eksamen. Tager man alle tre kurser, ydes en samlet rabat på 20 %. Kurserne kan selvfølgelig også tages uafhængigt af hinanden.

Deltagere

Kurset er målrettet el-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner, og som ønsker at gøre det korrekt efter den gældende basisstandard på området.

Vi anbefaler, at du også deltager på kurserne “Design af tavler til maskiner DS/EN 61439-1/-2”, hvor du får en gennemgang af standarden DS/EN 61439-1/-2 for Lavspændingsstandarder, samt kurset “Elektrisk udstyr på  maskiner II”, hvor vi kigger på nødvendigheden af at supplere basisstandarden for design af sikker el på maskiner med andre standarder, fx standarder om nødstop, skærme og fjernadgang. Ved at kombinere alle 3 kurser kan du som kursist afslutte kurset med en frivillig diplom-eksamen.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

OBS

Dette kursus omhandler ikke design af sikkerhedsstyrekredse efter DS/EN ISO 13849-1. For at blive dygtigere inden for det felt skal du vælge et eller flere af kurserne om konstruktion og validering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer efter DS/EN ISO 13849-1 og DS/EN ISO 13849-2.

Medbring selv

Kursisten skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.