CE-Forum – dit faglige netværk
12 januar, 2020
Netværksmøde om brugsanvisninger
8 juni, 2020

Elektriske installationer og el-udstyr i ATEX-zoner

kr. 4.550,00

I ATEX-zoner skal elektriske installationer og valg af udstyr udføres efter DS/EN 60079-14. Dette kursus giver indblik i, hvilke krav der stilles, og hvilke løsninger der anvendes ved elinstallationer i ATEX-zoner, hvordan det rigtige materiel vælges, og hvordan inspektion og vedligehold af elinstallationer i ATEX-zoner udføres. Varighed 9.00 – 15.30 (Kan variere)

Dette kursus har ingen fast dato. Der vil blive fundet en dato ved interesse fra 5 deltagere. Hvis du kender nogen der kunne være interesseret i at deltage, så kan vi hjælpes ad med hurtigere at få sat en dato for kurset. Kontakt kursusleder for at tilmelde sig vores interesseliste på 22 10 78 95 eller pbr@maskinsikkerhed.dk.

Kategori:

Kursusindhold

Ifølge bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer skal elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder udføres i overensstemmelse med EN 60079-14, Eksplosive atmosfærer, del 14, Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer. Det betyder, at DS/EN 60079-14 ikke længere er et valg i forbindelse med udførelsen af elektriske installationer, men et krav!

Kurset giver indblik i, hvilke krav der stilles, og hvilke løsninger der anvendes ved elinstallationer i ATEX-zoner, hvordan det rigtige materiel vælges, og hvordan inspektion og vedligehold af elinstallationer i ATEX-zoner udføres.

Løsningerne skal overholde DS/EN 60079-14 ”Eksplosive atmosfærer – Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer” samt DS/EN 60079-17 ”Eksplosive atmosfærer – Inspektion og vedligehold af elektriske installationer.”

På kurset gennemgås blandt andet:

  • Eksplosionsteori
  • Valg af udstyr til zoneklassificeret område
  • Mærkning af udstyr – hvordan læses mærkningen?
  • Jording og potentialudligning
  • Kabler og ledningssystemer
  • Krav til personkompetencer
  • Indledende inspektion

Deltagere

Kurset er for dig, som skal indkøbe/udføre nye eller vedligeholde eksisterende elektriske installationer og el-udstyr i ATEX-zoner.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.