CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat
15 december, 2019
Brugsanvisninger jf. Maskindirektivet og ISO 20607
15 december, 2019

El på maskiner: Kursuspakke med rabat

kr. 19.520,00

Denne kursuspakke omfatter kurserne Elektrisk udstyr på maskiner I, Design af tavler til maskiner og Elektrisk udstyr til maskiner II fordelt på i alt 5 kursusdage. Med kursuspakken vil du blive i stand til at løse opgaverne med at designe det elektriske system på maskiner – både hos maskinfabrikanten, der skal specificere design af maskiner og tavler, som tavlebygger og som en brugervirksomhed, der selv tager ansvar for specifikation og design af maskiners elektriske system. Varighed pr. kursus 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

Kursusindhold

1: Elektrisk udstyr på maskiner I (2 dage)

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af DS/EN 60204-1. Kurset omfatter standardens dækningsområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt vigtigheden af at udarbejde en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.

På kurset ser vi blandt andet på de vigtigste krav i standarden og hvordan de omsættes til praksis, de oftest sete fejl, og hvornår andre standarder og regelsæt bør anvendes. Vi kommer også ind på mere specifikke ting som kortslutningsbeskyttelse, grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl samt opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv.

Du kan læse mere om kurset her.

2: Design af tavler til maskiner (1 dag)

På dette kursus gennemgås standarden DS/EN 61439-1/-2 for Lavspændingstavler med fokus på de væsentligste områder og problemer.

Kurset kommer også igennem forskellene mellem den gamle standard DS/EN 60439 (der blev ophævet i november 2014) og den nuværende DS/EN 61439 og ser på, hvilken betydning og konsekvens forskellene  kan få for tavlekonstruktion. Her vil vi se på den nye ansvarsfordeling mellem ‘den oprindelige fabrikant’ og tavlefabrikanten, og der vil blive gjort rede for mange af de øvrige ændringer, der er sket med overgangen fra DS/EN 60439-serien til DS/EN 61439-serien.

TS-DOK, Maskinsikkerhed ApS’ program til specifikation af tavler, udleveres.

Du kan læse mere om kurset her.

3: Elektrisk udstyr på maskiner II (2 dage)

Standarden DS/EN 60204-1 Elektrisk udstyr på maskiner er basisstandarden for design af sikker el på maskiner. Men for at kunne lave et komplet elektrisk design skal kravene i DS/EN 60204-1 suppleres med krav fra fx standarderne om nødstop, skærme, tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), forhindring af utilsigtet start, fjernstyring/fjern-adgang, sikre styresystemer og evt. andre. På kurset gennemgås det, hvornår en bestemt standard skal bruges, hvorfor det er fordelagtigt, og hvor der ofte opstår problemer.

Du kan læse mere om kurset her.

Deltagere

Kurset er målrettet el-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner, og som ønsker at gøre det korrekt efter den gældende basisstandard på området.

Du har mulighed for at afslutte kursuspakken med en frivillig diplom-eksamen.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Medbring selv

Du skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.