CE-mærkning l-lll: Kursuspakke med rabat
15 december, 2019
Brugsanvisninger jf. Maskindirektivet og ISO 20607
15 december, 2019

El på maskiner: Kursuspakke med rabat

kr. 21.500,00

Vi har samlet en kursuspakke på tre kurser – fordelt på 5 kursusdage – for “El på maskiner”. Kursuspakken kan afsluttes med en frivillig eksamen. Ved at tage alle tre kurser, vil du, med de rette forudsætninger, være i stand til at løse opgaverne med at designe det elektriske system på maskiner: Både hos maskinfabrikanten, der skal specificere design af maskiner og tavler, som tavlebygger og som en brugervirksomhed, der selv tager ansvar for specifikation og design af maskiners elektriske system. Kurserne kan også tages uafhængigt af hinanden.

Kursusindhold

1: Elektrisk udstyr på maskiner I (2 dage)

DS/EN 60204-1

Maskindirektivets krav til installation af elektrisk udstyr på maskiner fremgår af standarden DS/EN 60204-1. Kurset omfatter anvendelsesområde og anbefalinger til, hvordan standarden kan og bør anvendes samt udarbejdelse af en fyldestgørende og korrekt specifikation af både el-tavler og udstyr samt forbindelser på selve maskinen.

På kurset ser vi på de vigtigste krav i standarden og på, hvordan de omsættes til praksis. Vi ser på de oftest sete fejl og på hvornår andre standarder og regelsæt bør inddrages. Vi ser også på kortslutningsbeskyttelse, grundlæggende beskyttelse og beskyttelse mod fejl og kommer ind på opdeling af tavler, opdeling af maskin-/bygnings-el, krav til mærkning mv.

Du kan læse mere om kurset her.

1: Elektrisk udstyr på maskiner II (1 dag)

Design af tavler til maskiner

På kurset får du en gennemgang af standarden DS/EN 61439 -1/-2 for Lavspændingstavler med fokus på kravene til omfang og udførelse af designverifikation og rutineverifikation, og på ændringer i forhold til den gamle standard DS/EN 60439 (ophævet 2014). Emnerne er fx den nye ansvarsfordeling mellem den oprindelige fabrikant og tavlefabrikanten, især vedr. prøvning, erstatning for begreberne TTA, PTTA samt tavlefabrikantens ansvar.

Maskinsikkerhed ApS´ program til specifikation af tavler “TS-DOK” udleveres, inkl. øvelse i udarbejdelse af kravspecifikation til el-tavler til maskiner.

Du kan læse mere om kurset her.

3: Elektrisk udstyr på maskiner III (2 dage)

Andre relevante standarder

Standarden ”DS/EN 60204-1: Elektrisk udstyr på maskiner” er basisstandarden for design af sikker el på maskiner. Men for at kunne lave et komplet elektrisk design, skal kravene i DS/EN 60204-1 suppleres med krav fra fx standarderne om nødstop, skærme, tvangskoblingsanordninger (lågekontakter), forhindring af utilsigtet start, fjernstyring/fjernadgang, sikre styresystemer mv. Vi ser på, hvornår en bestemt standard skal bruges og på situationer, hvor der ofte opstår problemer.

Du kan læse mere om kurset her.

Deltagere

Kurset er målrettet el-kyndige, der arbejder med design og installation af el på maskiner, og som ønsker at gøre det korrekt efter den gældende basisstandard på området.

Du har mulighed for at afslutte kursuspakken med en frivillig diplom-eksamen.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Medbring selv

Du skal selv medbringe en bærbar PC med MS Excel installeret. Den skal bruges til øvelser i tavlespecifikation med TS-DOK.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.