Elektrisk udstyr på maskiner III
15 august, 2019
Modul 2: Dokumentation efter DS/EN ISO 13849-1
15 august, 2019

Modul 1: Design af sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1

kr. 5.700,00

På kurset introduceres du til standarden for design af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer til maskiner efter DS/EN ISO 13849-1 og får grundlaget for efterfølgende at kunne lære at dokumentere og validere sikre styresystemer. I kurset indgår en gennemgang af begreber og retningslinjer, risikovurdering, design, beregning, arkitektur og løsningsmodeller. Varighed 9.00 – 15.30 (Kan variere)

 

 

Kursusindhold

Standarden ’Sikre styringer’ efter DS/EN ISO 13849-1 giver designeren store frihedsgrader til at designe de sikkerhedsrelaterede styringer på maskiner på en god og effektiv måde.

 • Processen fra risikovurdering til færdigt styresystem.
 • Risikovurdering: grundlaget for fastlæggelse af, hvilke sikkerhedsfunktioner der er brug for.
 • Funktionskravspecifikation og fastlæggelse af det krævede PL-niveau: på baggrund af risikovurderingen specificeres, hvilket PL-niveau sikkerhedsfunktion skal have, og hvordan den skal virke.
 • Begreber og definitioner: pålidelighed (MTTFd), evne til at opdage egne fejl (DC), fælles svigt med samme årsag (CCF).
 • Sikkerhedskategorier (B4): de kendte kategorier fra DS/EN 954-1.
 • Valg af komponenter ud fra PLr og sikkerhedskategori.
 • Øvelser – HUSK EGEN PC
  • Risikovurdering
  • Specifikation af sikkerhedsfunktioner
  • Beregning af det opnåede PL-niveau

På kurset kommer vi også ind på det nye tillæg DS/EN ISO 13849-1 AM1:2015, der tydeliggør og forklarer standardens tekst. Tillægget indebærer fx, at det nu vil være lettere at anvende kategori 2, samt at man nu kan anvende fx hydrauliske komponenter uden sikkerhedsrelaterede data.

Materialer

I forbindelse med kurset udleveres følgende bog og computerprogram:

“Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 – Fra teori til praksis” af Kim Bjerre.

Bogen danner grundlag for teorien på kurset og sendes til deltagerne umiddelbart inden modul 1.

SIK-DOK

SIK-DOK er Maskinsikkerhed ApS’ program til dokumentation og validering. Det giver vejledning til både konstruktøren og til den, der validerer de sikkerhedsrelaterede dele af maskinens styresystemer, i, hvordan dokumentation og validering lettest gennemføres. SIK-DOK indeholder struktur og skabeloner, som letter arbejdet med design, dokumentation og validering.

Pakketilbud

Kurset er planlagt som en del af et sammenhængende forløb bestående af i alt tre kurser, men kan selvfølgelig også tages som et selvstændigt kursus. Den samlede pris for hele kursusrækken (modul 1-3) er DKK 12.000,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kurser, bog og PC-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering.

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant til dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Du har et begrænset kendskab til og/eller erfaring med design af sikre styresystemer efter DS/EN 954-1 eller DS/EN ISO 13849-1.

Dette er et kursus på et fagligt højt niveau. Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.