Modul 2: Dokumentation efter DS/EN ISO 13849-1
15 august, 2019
Industrirobotter og sikkerhed
15 august, 2019

Modul 3: Validering efter DS/EN ISO 13849-2

kr. 6.150,00

Validering er en påvisning af, at de sikkerhedsrelaterede dele i maskinens styresystem opfylder de givne sikkerhedskrav efter DS/EN ISO 13849-1. Validering af dokumentation bliver gennemgået med fokus på, at du efter kurset selvstændigt skal kunne validere sikre styringer udført efter DS/EN ISO 13849-1. Du får viden og færdigheder inden for validering og en grundig og praktisk baseret gennemgang af de begreber og metoder, som konstruktører/designere skal kende og beherske i forbindelse med validering. Varighed 9.00 – 15.30 (Kan variere)

Kursusindhold modul 3

Repetition

 • Krav til teknisk dokumentation
 • Krav til tekster til brugsanvisningen
 • Sikkerhedskategorier og begreber fra DS/EN ISO 13849-1

Hvad er validering?

Forklaring på hvad validering i bund og grund er, og hvad forskellen er mellem validering og verificering.

Valideringen skal demonstrere, at hver enkelt af de sikkerhedsrelaterede dele i styresystemet opfylder kravene i DS/EN ISO 13849-1. Første del af valideringen er derfor udarbejdelse af den plan og efterlevelse af de principper, de sikre styringer skal valideres efter. Mest omkostningseffektivt er det, hvis valideringen sker som en løbende proces, for at fejl kan identificeres og rettes løbende, snarere end når maskinen er færdigproduceret. Denne samlede dokumentation er fundamentet for udførelse af den efterfølgende validering.

Valideringsstandardens begreber og metoder

 • Valideringsprincipper
 • Valideringsplan
 • Analyse
 • Afprøvning under drift og fejlforhold

Den praktiske del af valideringen foregår ved at gennemgå alle krav til styresystemet, herunder:

 • Validering af sikkerhedskategori
 • Validering af MTTFd, DC og CCF
 • Validering af systematiske fejl
 • Validering af software
 • Verifikation af PL-niveau
 • Validering af kombination af SRP/CS
 • Validering af miljøkrav
 • Validering af vedligeholdelseskrav
 • Validering af teknisk specifikation og brugerinformation

Materialer

I forbindelse med kurset udleveres følgende bog og computerprogram:

“Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 – Fra teori til praksis” af Kim Bjerre.

Bogen danner grundlag for teorien på kurset og sendes til deltagerne umiddelbart inden modul 1.

SIK-DOK

SIK-DOK er Maskinsikkerhed ApS’ program til dokumentation og validering. Det giver vejledning til både konstruktøren og til den, der validerer de sikkerhedsrelaterede dele af maskinens styresystemer, om, hvordan dokumentation og validering lettest gennemføres. SIK-DOK indeholder struktur og skabeloner, som letter arbejdet med design, dokumentation og validering.

Pakketilbud

Kurset er planlagt som en del af et sammenhængende forløb bestående af i alt tre kurser, men kan selvfølgelig også tages som et selvstændigt kursus. Den samlede pris for hele kursusrækken (modul 1-3) er DKK 12.000,- ekskl. moms. Prisen inkluderer kurser, bog og PC-programmet SIK-DOK til dokumentation og validering.

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant for dig, der træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Deltagere skal gerne have deltaget i kurserne ”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 modul 1 og modul 2 eller have godt kendskab til og gerne erfaring med design af sikre styresystemer eller DS/EN ISO 13849-1 samt have læst bogen ”Sikre styringer efter DS/EN ISO 13849-1 – Fra teori til praksis” af Kim Bjerre, Maskinsikkerhed ApS eller have lignede indsigt.

Dette er et kursus på et fagligt højt niveau. Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis

Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.