Beskyttet: Konference: Maskindirektivet afløses af Maskinforordningen (VIP)
20 april, 2023
Firmakursus/workshop: Introduktion til den nye Maskinforordning
7 juni, 2023

Ny udgave af ISO 13849-1 – hvad kan du og hvad skal du gøre anderledes?

kr. 4.600,00

DS/EN ISO 13849-1:2023 Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktion er udgivet som ISO-standard d. 26. april 2023, og den forventes harmoniseret under Maskindirektivet ved først givne lejlighed, dvs. formodentligt til oktober 2023. Om der kommer en overgangsordning er ikke afklaret.
Men allerede nu er den jo gældende standard for maskiner, der leveres ud af EU/EØS; dvs., hvis du nu skulle finde på at sende maskiner til USA, Canada, Kina, Japan mv, så er det ISO 13849-1:2023, der er gældende standard.
Officielt er de ikke så meget nyt: Men dels er der mange ting der er beskrevet tydeligere (flere frihedsgrader som jo kan give bedre/billigere løsninger), dels er afsnittet om validering fra EN ISO 13849-2 nu også medtaget i EN ISO 13849-1:2023. Formålet med det sidste er at få udbredt validering til alle maskiner, hvilket ikke helt er tilfældet i dag.

DS/EN ISO 13849-1:2023 Maskinsikkerhed – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktion er udgivet som ISO-standard d. 26. april 2023, og den forventes harmoniseret under Maskindirektivet ved først givne lejlighed, dvs. formodentligt til oktober 2023. Om der kommer en overgangsordning er ikke afklaret.
Men allerede nu er den jo gældende standard for maskiner, der leveres ud af EU/EØS; dvs., hvis du nu skulle finde på at sende maskiner til USA, Canada, Kina, Japan mv, så er det ISO 13849-1:2023, der er gældende standard.
Officielt er de ikke så meget nyt: Men dels er der mange ting der er beskrevet tydeligere (flere frihedsgrader som jo kan give bedre/billigere løsninger), dels er afsnittet om validering fra EN ISO 13849-2 nu også medtaget i EN ISO 13849-1:2023. Formålet med det sidste er at få udbredt validering til alle maskiner, hvilket ikke helt er tilfældet i dag.

Deltagere
Kurset henvender sig til dig, som arbejder med at designe og dokumentere sikre styresystemer til maskiner. Derudover er kurset meget relevant til dig, som træffer beslutninger om anvendelse af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer.

Du har et begrænset kendskab til og/eller erfaring med design af sikre styresystemer efter DS/EN 954-1 eller DS/EN ISO 13849-1.

Dette er et kursus på et fagligt højt niveau. Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.

Kursusbevis
Efter kurset vil du modtage et digitalt kursusbevis igennem programmet Diplomasafe. Du vil ved tilsendelse af kursusbeviset få oprettet et login til Diplomasafe, så dit bevis altid vil være gemt online og nemt at finde. Du kan også downloade og printe beviset, hvis du ønsker det.