Eksamineret robotintegrator
15 august, 2019
Sagkyndig: Eftersyn af personligt sikkerhedsudstyr
15 august, 2019

Sagkyndig: Eftersyn af robotter og andre programmerbare maskiner

kr. 3.600,00

På dette kursus gennemgår vi Arbejdstilsynets krav til det årlige lovpligtige eftersyn af robotter med og uden hegn og andre programmerbare maskiner. Du lærer at lave eftersyn og vurdere, om sikkerheden stadig er tilstrækkelig, så du kan give accept af fortsat brug af robotten. Desuden lærer du at planlægge og dokumentere dit eftersyn. Varighed 9.00 – 15.30 (Kan variere)

Dette kursus har ingen fast dato. Der vil blive fundet en dato ved interesse fra 5 deltagere. Hvis du kender nogen der kunne være interesseret i at deltage, så kan vi hjælpes ad med hurtigere at få sat en dato for kurset. Konkakt kursusleder for at tilmelde sig vores interesseliste på 22 10 78 95 eller pbr@maskinsikkerhed.dk.

Lovgivning og regler

Gennemgang af lovgrundlaget for det regelmæssige eftersyn og den sagkyndiges opgaver og ansvar.

Lovpligtige eftersyn af:

  • Hegn og faste skærme
  • Bevægelige skærme
  • Lysgitre/lysbomme/scannere/lågekontakter
  • Udligningsforbindelser
  • Hydraulik/trykluft/vakuum
  • Andre mekaniske dele

Bemærk: Det forudsættes, at robotten var lovligt indrettet ved levering, og at efterfølgende ændringer også er i orden. Hvis du vil lære at gennemgå et robotanlæg for, om det er lovligt indrettet, dvs. den lovpligtige ibrugtagningskontrol, vil vi anbefale vores kursus ”Bliv robotintegrator”.

Øvelser

Den teoretiske gennemgang suppleres med øvelser, der lærer dig at lave dit eget eftersyn og kontrolskema.

Prøve

Kurset afsluttes med en skriftlig ”multiple choice”-prøve. Der tages hensyn til evt. ordblindhed.

Certifikat

Efter kurset vil du modtage dit eget sagkyndigkort, der dokumenterer, at du er sagkyndig i kursets emner og godkendt til at gennemføre de tekniske eftersyn. Kortet er gyldigt tre år fra den dag, kurset blev gennemført.

Deltagere

Kurset er for dig, der arbejder med vedligeholdelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Du kan fx være håndværker, sløjdlærer, pedel eller handyman m/k, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant eller kvalitetsansvarlig.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.