Sagkyndig: Eftersyn af maskiner og udstyr på lager
1 juli, 2019
Elektrisk udstyr på maskiner I
15 august, 2019

Sagkyndig: Eftersyn af værkstedsmaskiner

kr. 3.150,00

Værkstedsmaskiner og tilbehør skal efterses efter et fastsat tidsinterval afhængigt af det konkrete produkt, og hvordan det bruges. Dette er et kursus for dig, der vil arbejde som sagkyndig med eftersyn af værkstedsmaskiner. Efter kurset vil det være muligt selv at gennemføre lovpligtige eftersyn og udfylde den nødvendige dokumentation. Varighed 9.00 – 15.30 ( Kan variere )

Kursusindhold

Lovgivning og regler

Gennemgang af lovgrundlaget for det regelmæssige eftersyn og den sagkyndiges opgaver og ansvar.

Lovpligtige eftersyn af:

  • CNC-maskiner
  • Søjleboremaskiner
  • Bænkslibere
  • Drejebænke
  • Rundsave
  • Udsugning

Øvelser

Den teoretiske gennemgang suppleres med øvelser, der lærer dig at lave dit eget eftersyn og kontrolskema.

Prøve

Kursets afsluttes med en skriftlig ”multiple choice”-prøve. Der tages hensyn til evt. ordblindhed.

Certifikat

Efter kurset vil du modtage dit eget sagkyndigkort, der dokumenterer, at du er sagkyndig i kursets emner og godkendt til at gennemføre de tekniske eftersyn. Kortet er gyldigt tre år fra den dag, kurset blev gennemført.

Deltagere

Kurset er for dig, der arbejder med vedligeholdelse og sikkerhed på arbejdspladsen. Du kan fx være håndværker, sløjdlærer, pedel eller handyman m/k, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant eller kvalitetsansvarlig.

Det er en forudsætning for et tilfredsstillende og lærerigt kursusforløb, at kurset ligger i forlængelse af din nuværende viden og kompetencer.