CE-mærkning l-IV: Kursuspakke med rabat
14 august, 2020
Webinar: Maskindirektivets afløser er på vej (AFHOLDT d.16. juni 2021)
17 maj, 2021

Webinar: Aflevering af maskiner under Corona (AFHOLDT d. 21. januar 2021)

Få gode råd til hvordan du kan minimere risici omkring maskinaflevering under Corona på vores gratis webinar 21. januar 2021

Tidspunkt: 14.00 (45 minutter.)

Målgruppe: Maskinfabrikanter, maskinbrugere og montagefirmaer.

I de særlige omstændigheder, vi befinder os i her under Corona og nedlukning, kan det være en udfordring at få afleveret maskiner til kunden. Det kan fx hænde at fabrikanten ikke kan have egne folk på stedet. Ofte er man så nødt til at stole blindt på kunden, evt. bruge video-optagelser/VR eller lignende.

Fabrikanten har ansvaret
Men når fabrikanten overdrager sin EF/EU-Overensstemmelses-erklæring står fabrikanten inde for at alle forhold fra risikovurdering/validering/brugsanvisning vedr. den endelige udformning af maskinen/maskinanlægget er opfyldt. Dvs. køber udfører opgaverne, men det er stadig fabrikantens ansvar, hvis der sker ulykker eller der opstår andre problemer.

Få gode råd og overblik over hvad du skal, når du afleverer maskiner under Corona (og efter)

Maskinsikkerhed ApS vurderer, at fabrikanten kan minimere sin risiko ved at have en gennemtænkt plan for hvilke kontroller køber skal udføre og attestere rigtigheden af.
Købers underskrift på kontrolskemaer mv. kan så indgå i maskinens tekniske dossier, og på det grundlag kan fabrikanten underskrive EF-/EU-Overensstemmelseserklæringen.

Hør om vores dokumentpakke der kan minimere din risiko

Maskinsikkerhed ApS tilbyder en dokumentpakke, der kan medvirke til at sikre at fabrikanten minimerer sin risiko, ved ikke selv at være på stedet og foretage de nødvendige kontroller ved aflevering af maskiner og maskinanlæg.

I første omgang vil dokumentpakken være generel, men Maskinsikkerhed kan selvfølgelig også udarbejde dokumentpakken for et konkret projekt.
Dokumentpakken er i første omgang tiltænkt de fabrikanter, der ikke kan have egne folk på stedet. Men pakken kan også anvendes af købere, der ønsker at komme i gang, eller af montagefirmaer der påtager sig at løse montage- og afleveringsopgaver og samtidig sikre at det juridiske grundlag for afleveringen er på plads.

”Og erfaringen herfra kan jo også bruges, når vi engang kan rejse igen: Da jeg for mange år siden var maskinsælger havde jeg opgaver, hvor rejse og ophold for vores supervisor udgjorde op til 25 % af kontrakten. Så der kan også være helt almindelige økonomiske begrundelser for at kunne aflevere maskiner, uden egne folk på stedet”, oplyser Hans Morten Henriksen.