Viden om CE-mærkning

Maskiner og udstyr, der er omfattet af et produktdirektiv, skal være CE-mærket og det må derfor hverken sælges eller bruges uden at bære CE-mærket.

CE-mærket er fabrikantens markering af, at maskinen eller udstyret overholder de produktdirektiver, den måtte være omfattet af.

CE-mærkningen markerer overfor myndigheden, at maskinen er omfattet af et eller flere produktdirektiver. CE-mærkningen indikerer også, at myndigheden ikke kan stille andre indretningskrav end dem, der er nævnt i de relevante direktiver i CE-mærkningen.

Fabrikanten har ansvaret for maskinens indretning og CE-mærkning. I visse tilfælde kan ansvaret også være hos importøren eller andre. I tvivlstilfælde kan EF-overensstemmelseserklæringen oplyse, hvem der er den ansvarlige for maskinens indretning og CE-mærkning.

Læs mere

Teknisk dossier
Risikovurdering
Brugsanvisning

Bilag IV-Maskiner

Dokumenter til download

Inkorporeringserklæring

Inkorporeringserklæring med kommentarer

EF - overensstemmelseserklæring

EF - overensstemmelseserklæring med kommentarer

 

Kontakt vores specialister i CE-mærkning

Hans Morten Henriksen

Direktør

hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hans Morten er civilingeniør og har erfaring som indkøber, bruger, udvikler og sælger af maskiner. Endvidere har han arbejdet med myndighedskrav i Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han sidder desuden som formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper om maskiner og om hygiejnisk design af fødevaremaskiner.