Teknisk dossier

Maskindirektivet giver maskinfabrikanten stor frihed til at vælge sikringsløsninger, men kun når fabrikanten kan dokumentere, at løsningerne er gode nok.

Dokumentationen skal samles i maskinens tekniske dossier (maskinens sagsmappe), der ud over generel dokumentation også indeholder maskinens risikovurdering og brugsanvisning.

Det tekniske dossier skal foreligge, inden maskinen sendes på markedet, og skal på forlangende stilles til rådighed for den relevante myndighed, som i Danmark er Arbejdstilsynet.

I praksis bør man se det tekniske dossier som maskinens forsvarstale til brug den dag, hvor fabrikantens sikringsløsninger måtte blive anfægtet.

Maskinsikkerhed ApS har stor erfaring i vurdering, kontrol og opbygning af maskiners tekniske dossier til en acceptabel standard, uden at alt drukner i tidsforbrug og papirer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.