Viden om risikovurderinger

En risikovurdering er en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning. Målet med risikovurdering og -styring er ikke at eliminere samtlige risici, men at gøre sig dem klart og så beslutte, hvordan man vil håndtere dem.

Læs mere

Farekilder på maskinen

Krav i Maskindirektivet

Risikovurdering for fabrikanter

Kontakt vores specialister

Hans Morten Henriksen

Direktør

hmh@maskinsikkerhed.dk
Direkte: +45 88 73 77 71
Mobil: +45 22 10 06 71

Hans Morten er civilingeniør og har erfaring som indkøber, bruger, udvikler og sælger af maskiner. Endvidere har han arbejdet med myndighedskrav i Arbejdstilsynet og Fødevarestyrelsen. Han sidder desuden som formand for europæiske og danske standardiseringsgrupper om maskiner og om hygiejnisk design af fødevaremaskiner.