Risikovurdering

Maskindirektivet kræver, at fabrikanten laver en risikovurdering af den maskine, han fremstiller. Risikovurderingen skal være skriftlig som en del af det tekniske dossier. I Maskindirektivets Bilag I, Indledende bemærkninger anføres:

Fabrikanten skal vurdere de mulige farer med henblik på at identificere alle farerne ved den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering.

Fabrikanten skal systematisk finde alle farekilder på maskinen

For alle relevante farekilder på maskinen skal fabrikanten beskrive de løsninger, der er valgt for at imødegå den enkelte fare og nedbringe risikoen.

Der skal være løsninger for alle driftssituationer i hele maskinens levetid, dvs. fremstilling, transport, montage, indkøring, brug, reparation, vedligehold, rengøring, demontering og bortskaffelse.

Maskindirektivets Bilag I om ”Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner” er en opremsning af farekilder på maskiner. Ud fra Bilag I og ved at gennemgå alle driftssituationer, kan alle faremomenter findes og afhjælpes.

Bemærk dog, at Bilag I har særlige afsnit for

  - fødevaremaskiner

  - håndholdte maskiner

  - træbearbejdningsmaskiner

  - mobile maskiner

  - hejse- og løftemateriel

  - maskiner til arbejde under jorden

  - maskiner til personløft

Derfor kan fabrikanten af f.eks. en mobil maskine ikke nøjes med at overholde kravene til mobile maskiner. Hele bilag I skal bruges, hvis det er relevant for maskinen. Det første, generelle afsnit skal altid bruges.

Fabrikanten skal sammen med maskinen give brugeren en EF-overensstemmelses-erklæring. Med overensstemmelseserklæringen garanterer fabrikanten, at maskinen opfylder de sikkerhedskrav, som er relevante for maskinen, og at han med en risikovurdering kan dokumentere, at alle farer ved maskinen er imødegået, så maskinen har en acceptabel lav risiko.

 

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.