Krav i Maskindirektivet

For at opfylde Maskindirektivets krav skal der foreligge en risikovurdering af maskinen, før maskinen må CE-mærkes og tages i brug. Risikovurderingen skal være skriftlig og skal kunne fremvises til myndigheden på forlangende.

De fleste fabrikanter har ikke nået at få lavet risikovurderingen, før maskinen tages i brug, og må så lave den når myndigheder eller kunder spørger efter den. Fabrikanten har dog den største nytte af risikovurderingen, hvis den laves undervejs i konstruktionsfasen; så evt. fejl kan udbedres og forbedringer kan udføres før maskinen er konstrueret og bygget. Det hedder rettidig omhu.

Når en brugervirksomhed selv bygger maskiner, eller samler/ombygger/ændrer maskiner, er brugervirksomheden fabrikant. Her skal der også foreligge en skriftlig risikovurdering før maskinen tages i brug.

Risikovurderingen er fabrikantens ejendom og skal kun udleveres til myndigheden. Kunder har kun krav på at se fabrikantens risikovurdering, hvis kravet er stillet i kontrakten. Maskinsikkerhed ApS anbefaler normalt, at køber forlanger at få risikovurderingen udleveret: senest ved overdragelsen. Så kan risikovurderingen anvendes ved brugerens lovpligtige gennemgang før maskinen tages i brug, og brugeren har nemmere ved at lave ombygninger og ændringer.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.