Risikovurderinger for fabrikanter

Indholdet i risikovurderingen er fabrikantens dokumentation for, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet er efterkommet.

Hvis myndigheden finder, at der er tvivl om, at en maskine er indrettet sikket, vil man bede om at se risikovurderingen eller de dele af risikovurderingen, som vedrører nærmere angivne farer. Fabrikanten har et par uger til at sende risikovurderingen ind. Husk, at fabrikanten har skrevet under på, at direktivets sikkerheds- og sundhedskrav er overholdt, og at der er lavet en risikovurdering.

Derfor skal risikovurderingen være så god, at den kan vise, at maskinen er indrettet, så alle farekilder er sikrede til et rimeligt, lavt risikoniveau. Der er eksempler på fabrikanter, som har måttet betale erstatning og bøder, fordi maskinen ”måske” var indrettet sikkert nok. Men det fremgik ikke af dokumentationen! På den anden side er der fabrikanter, som har været udsat for store erstatningskrav og indstilling til bøder, men som er sluppet helt, fordi de havde dokumentationen i orden og kunne vise, at maskinen var sikkert indrettet

Maskinsikkerhed ApS underviser maskinfabrikanter i at lave risikovurderinger og teknisk dossier

Det sparer tid at lave risikovurderingen samtidig med, at maskinen konstrueres. Uddannelse af hver enkelt konstruktør vil medføre, at sikkerheden bliver tænkt ind i maskinen fra starten. Man kan på denne måde nå det ønskede sikkerhedsniveau med opfyldelse af kravene, samtidig med at der er taget hensyn til de mest hensigtsmæssige sikringsløsninger set ud fra brugervenlighed, produktivitet, fremstillingspris, driftsikkerhed mv.

Maskinsikkerhed ApS kan lære dig de grundlæggende krav til risikovurdering efter Maskindirektivet, risikovurdering, erklæringer, juraen mv. i løbet af en enkelt dag. Hvis du kan afse to dage, kan du komme helt på plads og lære stoffet i dybden

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om bl.a. ændringer på standarder, vores nye kurser og andet branchenyt
Loading

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.