Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en gratis skabelon til risikovurdering.Loading

Ansvar

En maskinfabrikant er ansvarlig for, at den maskine, han fremstiller, overholder de relevante krav i de direktiver, der gælder for maskinen. Derfor kan han i forbindelse med fejl og mangler ved maskinen blive præsenteret for store erstatningskrav og bødeforlæg. Erstatningsansvaret ved en enkelt ulykke kan løbe op i millioner af kroner og hertil kan komme udgifter til advokater.

Straffeansvaret kan udtrykkes i bødestørrelsen. Herhjemme er en bøde på 30.000 kr. ikke ualmindelig for sikkerhedsmæssige mangler. I udlandet ses væsentligt større bøder. Fabrikanten har pligten til at rette fejl og mangler. Udvikling af nyt sikringsudstyr, efterlevering af dele og omkostninger til ombygning kan løbe op i store beløb, også selv om der kun er tale om få maskiner. Hvis maskinen og udstyret er forsvarligt konstrueret, indrettet og installeret, så de gældende sikkerhedskrav er opfyldt, og fabrikanten kan bevise dette med risikovurderingen og den tekniske dokumentation, kan fabrikanten begrænse størrelsen af erstatning og bøder samt omfanget af efterlevering.

De sikkerhedskrav, en maskine er fremstillet efter, vil efter nogle år være forældede. Der sker hele tiden en udvikling i, hvordan maskiner skal sikres. Måden hvorpå en CE-mærket maskine eller udstyr skal opfylde sikkerhedskravene, ændres med årene, og når en maskine har været på markedet nogle år, er der behov for en kritisk vurdering af, om maskinen/udstyret stadigvæk lever op til det sikkerhedsniveau, som gælder på vurderingstidspunktet.

Denne ydelse kan Maskinsikkerhed ApS levere. Vi kan lave kritisk gennemgang af de maskiner, som maskinfabrikanterne markedsfører. Gennemgangen vil indeholde løsninger til sikring af maskinen, dvs. løsninger, som kan bruges i hverdagen og som Maskinsikkerhed ApS naturligvis står inde for.

Fabrikantens ansvar er beskrevet i en eller flere nationale love. Ansvaret kan være relateret til det leverede produkt, til mangler ved produktet eller til fejl og mangler i forbindelse med leveringen. Købekontrakten kan desuden indeholde udvidede krav, som er aftalt mellem fabrikanten og importøren.

I erstatningssager skal fabrikanten kunne dokumentere, at maskinen mv. er konstrueret og indrettet, så den overholder de gældende sikkerhedskrav på leveringstidspunktet. I sidste ende er det dommeren, som afgør, hvem der har ansvaret for indretning og anvendelse af den pågældende maskine, samt hvor stor eventuelle bøder og erstatningen til tilskadekomne skal være.

Maskinsikkerhed ApS kan med vores indgående kendskab til ulykker og til lovgivningens tekniske indretningskrav lave sikkerhedstekniske vurderinger af, om fejl ved maskiner mv. har været direkte eller indirekte årsag til en ulykke.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Ring til os på telefon 44 47 31 56
eller skriv til info@maskinsikkerhed.dk
Få et godt råd gratis.
Meget kan ordnes på 5 minutter.